Informació Coronavirus (COVID-19)

Notícies

Inici » Informació Coronavirus (COVID-19)

24è Fòrum FEDAIA 2020: #SomEssencials, i juntes som més fortes
17/11/2020

1. MESURES PROPOSADES

Criteris generals:

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.
 • Aquest espai informatiu està en actualització permanent. Tota aquella informació que ens pugueu facilitar i que considereu que reverteix positivament al col·lectiu, feu-nos-la arribar.
 • S’ha proposat constituïr un grup de seguiment a FEDAIA (amb representació de les àrees de Persones, PRL i/o Gerències de les entitats) per analitzar permanentment l’actualització de la informació i les decisions a prendre, d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Estarem en contacte permanent amb aquelles interlocucions que ens puguin donar consignes (Educació, DGAIA, ICAA,…).
 • En la línia de garantir la seguretat de les persones treballadores i contribuir a la no propagació del Coronavirus COVID-19, l’equip tècnic de la Federació està treballant en modalitat de Teletreball des del dia 12/03/2020. Les trobareu disponibles per a qualsevol cosa que necessiteu a través del correu electrònic i/o dels telèfons habituals.
 • Hem posposat totes les reunions internes que, com a Federació, teníem agendades per als propers dies. Anirem avaluant la continuïtat d’aquesta mesura.
 • Qualsevol cas que tingueu de persona atesa o persona treballadora afectada (en situació d’aïllament, en situació d’infecció,…) us demanem que ens pugueu anar informant a través del correu fedaia@fedaia.org, per tal de poder anar portant un control de l’afectació general com a sector.

2. ÚLTIMES NOTÍCIES

Mesures flexibilització subvencions: RESOLUCIÓ TSF/1583/2020, d’1 de juliol, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/2582/2019, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i se n’amplia el termini d’execució (ref. BDNS 476589). (6/07/2020) Mesures especials comarca SegriàResolució SLT/1608/2020 de 4 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià, publicada al DOGC (4/07/2020). En relació als centres de caràcter social estableix el següent:
 • 6. Mesures en centres socials
 • 6.1. En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, se suspenen els nous ingressos i les visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i, en tot cas, s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.En aquests centres es crearan unitats de convivència d’entre 15 i 20 persones residents amb separació entre elles, als efectes del desenvolupament d’activitats grupals i sortides als equipaments exteriors de la residència (terrasses, jardins, etc.).
 • 6.2 Es tanquen els centres de dia per a la gent gran, sense perjudici que es pugui valorar l’atenció a casos específics si tenen necessitats socials especials.

Document INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA elaborat per la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació (1/07/2020)

Represa activitats programes SOC: RESOLUCIÓ TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de les activitats dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional per a l’ocupació i l’adequació dels terminis administratius. (29/06/2020) Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial publicat al BOE el dissabte dia 27 de juny de 2020. Entre altres qüestions, aquest és el decret que estableix la pròrroga dels ERTES. (27/06/2020) Nous elements d’actualització i reforç dels Protocols de les activitats de lleure educatiu de l’estiu del 2020 en el context de la pandèmia COVID19. Document elaborat per la Secretaria de Salut Pública i per la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, pel qual es flexibilitzen els protocols de casals i colònies. Derogació instruccions DGAIA en aplicació de l’estat d’alarma: Directriu general d’actuació 4/2020, de 19 de juny, per la qual es deroguen les directrius i instruccions dictades per la Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en aplicació de l’estat d’alarma derivat de la pandèmia Covid-19. (22/06/2020). Amb aquesta Directriu es deroguen les directrius i instruccions dictades durant l’estat d’alarma. La derogació implica recuperar la plena vigència de la normativa interna i les resolucions administratives en vigor, en les parts que estaven afectades per l’estat d’alarma. No obstant, l’aplicació ha de respectar les mesures sanitàries acordades per Salut per la nova etapa, anomenada de la “represa” (RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny), fins que s’elabori el protocol (o protocols) sectorial de serveis socials que s’hi anuncia, les noves directrius que s’escaiguin, i, també, les normes i protocols de prevenció de riscos laborals.

Aquests criteris ara queden integrats en les funcions ordinàries de cura pròpies de la tutela i la guarda. El marge d’apreciació tècnica de que disposen els serveis i els equips per avaluar, proposar, acordar o modificar mesures haurà de tenir en compte i integrar aquests elements, si escau.

UNICEF Comitè CatalunyaInforme Salut mental i infància en l’escenari de la COVID-19 (22/06/2020) Nova etapa de represa a Catalunya. 19/06/2020 han sortit publicades al DOGC les normes vinculades a la nova etapa de “represa” a Catalunya anunciadapel Govern. A mesure que vagin dictaminant els corresponents protocols us anirem informant:
Guies publicades per l’Ajuntament de Barcelona:

Formes de justificació de subvencions: ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (15/06/2020). 

Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS força major. Aquesta instrucció introdueix diverses precisions, respecte a la instrucció 11/2020 de 14 de maig, en relació a les renúncies totals als expedients de regulació temporal d’ocupació per força major constatats per l’autoritat laboral de Catalunya, derivat dels efectes que s’interpreta per part d’altres administracions que té la renúncia total a l’expedient, que recordem, és una figura jurídica no prevista fins ara a l’ordenament social. (14/06/2020) Comunicat: El Síndic demana que tots els centres escolars compleixin els criteris de reobertura establerts (12/06/2020). Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Comunicat La Confederació denuncia una vegada més el greuge comparatiu amb el sector Salut i insta al Govern a reconèixer la tasca dels professionals que treballen en el sistema públic de serveis socials (10/06/2020). Llegeix comunicat. Joventut obre les inscripcions a les colònies de ‘L’estiu és teu!’. El lleure s’adaptarà als protocols per la Covid-19, amb més activitats a l’aire lliure, grups reduïts, albergs adaptats i educació de salut (Social.cat 10/06/2020).

RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. (10/06/2020). Si bé la resolució se centra en els servies diürns de gent gran i discapacitat, en el punt 1.f) diu el següent:

f) En el moment en què s’activi la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, els centres i serveis socials d’atenció diürna, valoració, rehabilitació, acompanyament a la vida autònoma, atenció precoç i sense llar en els àmbits de l’atenció a la dependència, gent gran, discapacitat, salut mental, addiccions i VIH, sempre que compleixin les mesures i recomanacions que s’estableixen en els documents aprovats pel PROCICAT, podran obrir automàticament els serveis sense la necessitat de comunicació prèvia, excepte els centres de dia per a persones grans i per a persones amb discapacitat, que continuaran subjectes a les previsions de les lletres a), b), c) d) i e) d’aquest apartat. 

Que sapiguem, encara no s’han publicat oficialment els protocols relatius a serveis diürns de salut mental ni d’atenció precoç. Aquesta resolució deixa sense efectes la Resolució TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunya de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

Convocatòria ajuts finançament empreses economia social 2020-2022 (ICF)RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 507172)Poden acollir-se a aquests ajuts el conjunt d’entitats del Tercer Sector Social (associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions, així com els Centres Especials de Treball i les Empreses d’Inserció).

Mesures per al retorn a la formació presencial a partir de la fase 2: 

Notificació d’activitats d’educació en el lleure en què participen menors de 18 anys: S’han de notificar les activitats d’educació en el lleure en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya. Més informació.

En relació als protocols de desescalada i reobertura progressiva de serveis,  es va publicar al web d’Interior el següent: MODIFICACIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) I NOVES MESURES EN FASE 3. (07/06/2020)

Amb aquest document, el Departament d’Educació introdueix alguna modificació pel què fa als centres d’educació infantil, flexibilitzant algunes qüestions com: 

 • Distanciament físic i l’ús de materials a l’educació infantil (1-6 anys)
 • Servei de menjador a les llars d’infants
 • Requisits d’assistència de l’alumnat
 • Nombre màxim d’alumnes per grup en el primer cicle d’educació infantil

Relació de plans de desconfinament sectorials publicats fins ara en el web d’Interior (Gencat) i que tenen a veure amb l’activitat del Tercer Sector Social. S’explicita que aquests plans han estat aprovats pel Comitè de Direcció del Pla PROCICAT: 

Segons ens informa La Confederació, quedaria pendent de publicació al DOCG una Resolució específica que vinculi formalment la reobertura de centres i serveis d’atenció diürna a aquests protocols. Aquesta publicació encara no s’ha fet. Tampoc consten en la relació de protocols del Procicat el relatiu a serveis diürns de Salut Mental (pre-laboral i clubs socials). També es va anunciar un protocol específic pels Cdiap, que tampoc està disponible encara. Us mantindrem informats de qualsevol novetat.

El Síndic de Greuges proposa un pacte de país per abordar la crisi de la COVID-19. El síndic de greuges creu que és urgent revisar el model residencial actual i la seva capacitat d’afrontar la pandèmia amb les mesures de precaució i prevenció indispensables i avisa que la crisi econòmica “està tenint efectes especialment greus” i que cal “resoldre amb urgència els problemes burocràtics amb què s’han trobat les persones amb menys recursos”. Consultar informe. (04/06/2020)

Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social on, entre d’altres qüestions, surten publicades les línies d’ajut en l’àmbit del lleure educatiu per les activitats d’aquest estiu 2020: 

 • Ajudes a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats d’educació en el lleure de l’estiu 2020.
 • Ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l’organització i funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19
 • Mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu
Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2/06/2020) Departament de Salut (Règim d’ingressos i visites en àmbit de Centres residencials): RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim d’ingressos i de visites en l’àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. (2/06/2020) Publicació al BOE de l’Ingrés Mínim Vital, regulat pel Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig. (01/06/2020). Comunicació Plataforma Infancia: 690.000 niños y niñas podrían llegar a beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital Comunicació: La Confederació planteja al Conseller El Homrani el pla de reactivació econòmica Tercer Sector Social i acorda espai d’interlocució transversal (30/05/2020) Orden SND/458/2020 de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (30/05/2020)

RESOLUCIÓ per la qual s’amplien els termini de justificació de les subvencions atorgades per diverses convocatòries de l’àmbit social del Departament d Treball, Afers Socials, i Família (29/05/2020). Aquesta resolució atorga una ampliació del termini de justificació i dona publicitat als nous terminis de justificació de les convocatòries següents: 

 • COSPE 2019 (RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol)

· Per a subvencions inferiors o iguals a 50.000,00 euros: 19 de juny de 2020

· Per a subvencions majors a 50.000,00 euros: 24 de juliol de 2020

 • CV. IRPF 2018 (Resolució TSF/2062/2018, de 30 d’agost)

· Per a subvencions inferiors o iguals a 50.000,00 euros: 19 de juny de 2020

· Per a subvencions majors a 50.000,00 euros: 24 de juliol de 2020

 •  CV. Herències intestades 2018 (RESOLUCIÓ TSF/2422/2018, de 10 d’octubre)

Publicació a l’e-tauler de dues resolucions sobre convocatòries vinculades amb el Servei Públic d’Ocupació (29/05/2020):

Article Social.cat “La dècada injustament perduda d’uns serveis que són essencials“, de Jordi Pascual, director general de Plataforma Educativa (29/05/2020)

Departament de Salut: Pla de desescalada en centres residencials actualitzat a maig 2020. En el document no acaba de quedar clar a quins centres residencials fa referència, després de consultar-ho, la Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat ens informa que aquest és el document de referència per a recursos residencials de gent gran i de persones amb discapacitats. Pels àmbits de salut mental i addicions, es referencia la Guia d’actuació als serveis de salut mental i addiccions en el context de la pandèmia pel coronavirus SARSCoV-2 en el període de desconfinament

Pere Tarrés posa en marxa la seva campanya solidària per becar infants en les colònies i els casals d’estiu (28/05/2020) Els joves migrats sols extutelats que treballen a la campanya de la fruita podran regularitzar la seva situació i tenir un permís de treball de 2 anys. Consultar BOE. (28/05/2020)

Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 (28/05/2020). En relació al contingut, podeu consultar la circular en matèria laboral sobre la consideració d’accident de treball de les infeccions del personal de les residències exposat al risc de contagi del coronavirus Sars-Cov-2 elaborada per La Confederació.

PROTOCOLS específics d’activitats d’educació en el lleure estiu 2020 aprovats per la Direcció General de Joventut i per el PROCICAT: Instrucció 2/2020 de la Direcció General de contractació pública sobre l’aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la desesclada de les mesures derivades del COVID-19. (26/05/2020). Des de La Confederació estan analitzant bé el contingut per fer una nota informativa. En tot cas, sembla que aquesta instrucció dona cabuda a la modificació de contractes per incloure les mesures específiques de protecció de la salut, i entre d’altres qüestions, obliga a que les noves licitacions incloguin partides específiques també per fer-les efectives. Cal veure també la seva aplicabilitat en els ens locals. Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior (22/05/2020)

Guiando a los jóvenes vulnerables” Article La Vanguardia, Associació Saó Prat (22/05/2020)

A colònies i casals l’estiu és diferent! Els criteris higiènics per contenir la pandèmia han de ser proporcionals al risc i també realistes” Article de Josep Oriol Pujol i Humet, director de la Fundació Pere Tarrés. Diari Ara (21/05/2020)

Orden SND/ 399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que determina les unitats territorials que accedeixen a Fase 1 i 2. (24/05/2020) Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a través del qual, entre d’altres especificacions, queda prorrogat l’estat d’alarma fins el dia 7 de juny de 2020. (23/05/2020) Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Entre d’altres qüestions, aquesta Ordre conté un article 5 que modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. I fa menció expressa a la regulació de les visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i residències de gent gran, que queda redactat de la següent manera «Artículo 20. Visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas establecer los requisitos y condiciones en las que se deben realizar dichas visitas y paseos.» (23/05/2020)  Mesures flexibilització Fases 0 i 1 petits municipis (22/05/2020): Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferiorFlexibilitza algunes condicions de les Fases 0 i 1 pels municipis amb un nombre d’habitants inferiors a 10.001. I en el seu article 7 parla expressament dels serveis socials, en la línia dels BOES anteriors. Recordem però que aquí a Catalunya, el què tenim a dia d’avui és la RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunya de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials que determina en quines condicions es pot fer la reobertura progressiva de centres i serveis socials. Catalunya obrirà les escoles l’agost per fer-hi casals (El Periodico, 21/05/2020). Catalunya obrirà les escoles l’1 de juny a les zones en fase 2. Comunicat Síndic de Greuges: El Síndic recomana activitat lectiva presencial per garantir els aprenentatges i combatre les desigualtats. (19/05/2020) DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. (21/05/2020). En el seu Article 1 (Capítol I) diu el següent: 1.1 Durant el període d’estat d’alarma i l’aplicació de mesures excepcionals de contenció de la crisi sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema català de serveis socials i no afectar amb caràcter general l’activitat econòmica, compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui possible en virtut de l’evolució de la crisi sanitària es puguin tornar a prestar els serveis socials presencials en les diferents fases a les persones usuàries que tenen reconeguda la prestació com a dret subjectiu, amb els nous requeriments de protecció que fixin les autoritats sanitàries, s’autoritza a abonar com a mesura de foment l’import previst en l’instrument de relació.  Entenem que el què fa el Decret és explícitament autoritzar el pagament del 100% dels serveis “aturats” en aplicació de mesures preventives (serveis d’atenció diürna), cosa que ja teníem compromesa a través d’una resolució anterior (Resolució TSF/778/2020). El Decret també introdueix en el seu Capítol III mesures dirigides a les cooperatives.
Nota informativa dels efectes de l’aprovació de la Llei de pressupostos i la Llei de mesures fiscals financeres, administratives i del sector públic per al 2020 en les prestacions econòmiques de la DGAIA. La Llei 4/2020, 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la Llei 5/2020, 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient introdueixen canvis en determinats preceptes de la Llei 13/2006, de prestacions econòmiques. Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021. Departament d’Educació (20/05/2020). Més informació al web del Departament. “Pla de desescalada i reobertura de centres i serveis socials d’atenció a les persones #Covid-19. Aspectes clau a tenir en compte i propostes des del Tercer Sector Social de Catalunya”. Document elaborat per La Confederació en el qual es recullen les propostes aportades per la FEDAIA per l’àmbit d’infància. A banda de fer-ho públic, també s’ha fet arribar al President de la Generalitat de Catalunya, així com a les conselleries de Presidència, Afers Socials i Famílies, i Salut. També a les presidències de les entitats municipalistes.(20/05/2020) Aquest document ha de servir també per veure què s’està plantejant des dels diferents àmbits d’activitat i de quina manera s’està abordant la desescalada en funció de la tipologia de serveis i dels col·lectius atesos. Regulació ús obligatori de mascaretes: Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascareta durant la situació ocasionada de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (20/05/2020). En aquesta ordre es regula l’ús obligatori de mascareta per part de la població indicant que serà preferible l’ús de mascaretes higièniques i quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca. Igualment estableix el següent:
 • És obligatori per a les persones de 6 anys en endavant
 • Les persones a les quals no se’ls exigeix el seu ús són: Persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de mascareta, persones a les qual l’ús de mascaretes li resulti contraindicat per motius de salut o situació de discapacitat o dependència que facin inviable el seu ús, per realització d’activitats que siguin incompatibles amb l’ús de mascareta i per causa de força major o situació de necessitat.
 •  Resultarà obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic sempre que no es pugui mantenir la distancia de seguretat mínima de dos metres.
Comunicat Taula Entitats Tercer Sector Social: Les entitats socials catalanes perjudicades de nou pel govern espanyol en el repartiment del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials (19/05/2020) Document consensuat pel Consell de Relacions Laborals “Recomanacions davant el retorn esglaonat a l’entorn laboral i l’ús de tests microbiològics”. S’indica, com és habitual, que aquest document podrà ser revisat en funció de l’evolució de la situació (18/05/2020) Enllaços recomanats i d’utilitat per l’àmbit residencial. Document amb enllaços recomanats per la Direcció General d’Autonomia i discapacitat. Entenem que poden ser d’utilitat per qualsevol recurs residencial (18/05/2020)

En matèria laboral, us proposem dos documents que poden ser del vostre interès (18/05/2020):

Un diccionari per a somiar per casa” de Fundació “la Caixa”. Aquesta pandèmia ha canviat inevitablement les nostres vides i, per tant, el significat de moltes paraules. Aquest diccionari infantil vol reflectir la nova realitat i esdevenir una finestra a l’esperança i  a la solidaritat per a totes les persones. Aquest diccionari ha sigut possible gràcies als infants del programa CaixaProinfància. La Vanguardia: Dia Internacional de les Famílies: Diccionari de confinament escrit per infants (16/05/2020).

Instrucció 11/2020, de 14 de maig de 2020, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de força major del reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del covid-19 (15/05/2020). 

Davant les dificultats que estan tenint algunes persones afectades pels ERTOS per cobrar les seves prestacions per part del SEPE, des de La Confederació comparteixen un recurs molt útil que ha elaborat Suport Tercer Sector (Fundesplai): GUIA “QUÈ PODEM FER SI UNA PERSONA TREBALLADORA NO HA COBRAT LA SEVA PRESTACIÓ D’ATUR O NO ESTÀ D’ACORD AMB AQUESTA?”

Directriu de la DGAIA 3/2020 de 13 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per restablir les visites dels infants i els adolescents sota la protecció de la Generalitat amb els seus pares o tutors (14/05/2020) DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. Aquest decret és important per tots els centres de serveis socials de caràcter residencial doncs estableix que aquests han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, incloent-hi les seves dades sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l’emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l’accés a les dades de salut i a la història clínica (14/05/2020) Reunió amb el sector de les entitats de lleure i infància del President de la Generalitat Quim Torra (14/05/2020) El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà per videoconferència amb el sector de les entitats de lleure i infància. A la trobada participaran el conseller d’Educació, Josep Bargalló; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva; el director de l’Agència Catalana de Joventut, Cesc Poch; el president de Creu Roja, Josep Quitet; el director de Save the Children, Antoni Perez; el president d’UNICEF, Jaume Lanaspa;  la presidenta de FEDAIA, Elisenda Xifre; el president de La Confederació, Joan Segarra; la comissària de Minyons Escoltes, Laura Panicot; la presidenta d’Escoltes Catalans, Júlia Petit; la presidenta d’Esplac, Caterina Pedregal; el president de Fundesplai, Josep Gassó; el director de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol; el president de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Werner Estellé; el gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, Pep Montes; la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; la coordinadora de Pincat, Anna Suñer, i el director general del Casal dels Infants, Javier Martínez. (Més informació) Assessorament financer per afrontar la Covid-19 d’ACCIÓ, Agència de la competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. “Anàlisi de les necessitats socials de la infància” Com estaven nens, joves i gent gran abans de la covid-19?. Informe de Fundació “la Caixa” Més informació Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo que introdueix aspectes importants en matèria laboral (13/05/2020). Circular informativa de La Confederació sobre aquestes noves mesures en defensa de l’ocupació.

Diari de l’Educació “Els casals d’estiu, amb unitats de convivència i… distància entre infants?” (11/05/2020)

Resolució aixecament suspensió COSPE 2019.  RESOLUCIÓ per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients derivats de la Resolució TSF/1962/2019 (COSPE 19) i es possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per l‘anualitat 2020 mentre estigui vigent l’estat d’alarma (11/05/2020) RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunya de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials (11/05/2020) Des de La Confederació expliquen aquesta resolució, després d’haver mantingut reunió amb el el Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Algunes de les idees claus són:
 • La resolució que acaben de publicar és l’única manera que han trobat per, d’entrada, evitar una obertura generalitzada de centres i serveis socials tal com apuntava el BOE.
 • Com veureu, la resolució condiciona aquesta obertura a uns criteris i requisits que fan inviable una obertura imminent; i estableix que si algú vol obrir a atenció presencial a usuaris, prèviament ho ha de comunicar al Departament i signar una declaració responsable conforme compleix amb tots els requisits. Ens insisteixen en el fet que aquesta resolució respon fonamentalment a la voluntat de donar seguretat jurídica a la no obertura de centres i serveis.
 • Aquesta resolució no invalida en cap cas el procés de treball conjunt que s’està fent amb el sector per elaborar propostes consensuades i participades de desescalada i reobertura progressiva de centres i serveis socials. Per tant, un cop més insisteixen que és un “pedaç” per tal de “guanyar temps” i evidenciar la incapacitat per obrir ara mateix, de forma imminent.
 • Si que parlen però que les entitats poden anar activant la preparació de la reobertura. Entenem que això en molts casos ja s’està fent. Insisteixen que del què estem parlant ara és de la reobertura de l’atenció presencial a les persones, no del fet que es puguin anar preparant els espais, o les instal·lacions, entre d’altres (això ja es pot fer).
 • Des del sector s’ha posat sobre la taula la urgència de parlar de la cobertura dels sobre costos de la pandèmia i dels què vindran per donar compliment als protocols de seguretat que implicarà la reobertura de l’activitat.
Roda de premsa de la secretària d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, explican’t el marc general i les novetats en les activitats de lleure infantil i juvenil per a aquest estiu. (11/05/2020). Video de 45 minuts amb la compareixença de secretària SIAJ Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (9/05/2020). Aquesta ordre estableix que només passen a la Fase 1 les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre i, per aquesta fase, en l’article 17 diu el següent (literal): Artículo 17. Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales. Los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Para ello, los centros y servicios donde se presten dichos servicios y prestaciones deberán estar abiertos y disponibles para la atención presencial a la ciudadanía, siempre que ésta sea necesaria, y sin perjuicio de que se adopten las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Cuando sea posible, se priorizará la prestación de servicios por vía telemática, reservando la atención presencial a aquellos casos en que resulta imprescindible. En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. Tenint en compte que aquesta indicació de reobertura de centres i serveis socials és contradictòria amb els missatges que des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està donant al sector i a les entitats (no preveuen reobertures abans de la Fase 3) des de La Confederació ens informen que han estat en contacte amb la Secretaria General del Departament i ens transmeten la següent informació:
 • Les autoritats catalanes no preveuen ni esperen que a Catalunya es reobrin centres i serveis socials aquest dilluns.
 • Són conscients del contingut del BOE i estan treballant per tal que s’hi introdueixi una modificació de l’article 17. En cas que això no sigui possible, estan ja treballant amb Salut per, dins de les seves competències, el més aviat possible treure una instrucció que clarifiqui el tema i estableixi dels requisits que cal complir per aquesta reobertura de serveis i centres; uns requisits que farien evident que en cap cas la reobertura no es pot fer de forma imminent, i salvar així el què diu el BOE.
 • Els hi hem dit que el sector el què espera és que de la mateixa manera que va haver-hi ordres clares sobre la suspensió o tancament de centres i serveis, també hi hagi per part del Departament ordres clares sobre quan i com es preveu fer la reobertura. Responen que sí, que estan treballant amb aquesta idea.

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 publicat 7/05/2020 al DOGC en el qual es concreten bona part de les mesures anunciades els darrers dies pel Govern. Podeu trobar: 

 • Capítol III – Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 del Programa de treball i formació
 • Capítol V – Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social
 • Capítol VII – Mesures en relació amb determinats contractes de centres educatius
 • Disposició addicional primera – Ampliació d’imports màxims destinats a les línies d’ajut extraordinàries regulats als capítols II a V
 • Disposició addicional segona – Bestretes en els ajuts de foment de la integració laboral en centres especials de treball

Comunicat: La Confederació quantifica l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre el Tercer Sector Social de Catalunya en més de 618 milions d’euros i reclama mesures urgents per assegurar la sostenibilitat de les entitats socials del país (7/05/2020):

 • Els sobre costos que han hagut d’assumir les entitats socials en aquest període de crisi sanitària supera els 85 milions d’euros.
 • L’aturada derivada de l’estat d’alarma i del compliment de les mesures preventives ha representat pel sector una pèrdua d’ingressos de més de 533 milions d’euros.
 • Entre d’altres mesures, La Confederació reclama el pagament immediat del deute que tenen les administracions públiques amb el Tercer Sector Social: més de 75 milions d’euros en concepte de factures vençudes, i quasi 83 milions d’euros en concepte de subvencions executades i justificades.
Al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’han penjat el dia 7/05/2020 publicacions relatives a la convocatòria de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies:
Per presentar la documentació cal que cliqueu a  tràmits / cerca de tràmits / introduïu: subvencions salut /entreu a foment de la salut 2019 Herències intestades/A la pestanya Documentació relacionada hi trobareu la carta d’acceptació que heu d’emplenar i presentar-la per aportació de documentació.Si voleu presentar al·legacions o renúncia cal que presenteu un escrit signat pel representant legal de l’entitat per aportació de documentació.
Recordeu que el pressupost del projecte hauria de variar,  aproximadament un 20%, ja que vau presentar la sol·licitud durant el mes de novembre de 2019 quan havia transcorregut  un 80% del període d’execució dels projectes. Si la desviació és major cal justificar-la amb un escrit del representant legal de l’entitat.

Tal i com estableix la Resolució provisional de concessió hi ha un termini de 10 hàbils des de l’endemà de la seva publicació per presentar la carta d’acceptació si la subvenció atorgada és inferior a la sol·licitada, al·legacions o renúncia a la subvenció. El formulari de la carta d’acceptació el podeu trobar a http://web.gencat.cat/ca/tramits/

Si no podeu presentar la documentació esmentada, perquè no disposeu dels mitjans necessaris, cal que ho comuniqueu mitjançant un correu electrònic subvencions.salut@gencat.cat. Marc estratègic d’activitats d’estiu per infància i adolescència, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Des de Salut Pública es vol establir un marc estratègic que permeti la realització de les activitats de lleure per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut. Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la COVID-19. Per aquest motiu, s’ha considerat el gran valor educatiu de les activitats d’estiu i s’emeten una sèrie de recomanacions amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre infants, adolescents i monitors/es. (6/05/2020) CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020). (6/05/2020) Acords de Govern (5/05/2020). Destaquen les següent qüestions:
 • Es destinaran 59 milions d’euros a un Pla de xoc per a l’ocupació, destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals 
 • S’estableix un ajut per compensar les pèrdues econòmiques de les AMPA i les empreses que presten serveis de menjador, que s’han vist afectades pel tancament dels centres educatius
El 30 d’abril de 2020 es va publicar al DOGC la Llei 5/2020, d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de  l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquí podeu consultar quines són les novetats fiscals més rellevants (5/05/2020) ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (5/05/2020) RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s’ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques  destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya (5/05/2020) El lleure educatiu demana un ajut universal per a activitats d’estiu. Comunicat conjunt de La Confederació i les associacions de lleure educatiu (4/05/2020) Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquesta ordre fa una menció expressa a les mesures en relació als centres socials de caràcter residencial i altres serveis residencials anàlegs (Disposició adicions única a través de la qual dona competències a les CCAA per adoptar les mesures necessàries en relació a aquesta qüestió) i igualment, en la seva Disposició final primera modifica la regulació dels desplaçaments dels infants durant la situació de crisi sanitària (estableix la franja de 12.00 h a 19.00 h per fer el passeig diari). Aquesta ordre entrarà en vigor a les 00:00 hores del dia 2/05/2020 i es mantindrà vigent mentre duri l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues. (1/05/2020)
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es determina les condicions de les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2019 (Resolució TSF/1891/2019, de 5 de juliol), pel que fa a la línia 1 Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals, fruit de la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada el COVID-19. (29/04/2020)

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (29/04/2020). En el seu Capítol III de Mesures de caràcter social, regula la prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma d’ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya, per un import de 200 euros, de pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 

Vinculat a aquesta prestació, ha quedat també publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305). Us adjuntem circular informativa de La Confederació al respecte.

Article Xarxanet “Les quatre fases del desconfinament: com afecten les entitats del Tercer Sector?” (29/04/2020) Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Aprovat pel Govern estatal 28/04/2020. Us enllacem tota la documentació de referència: 

Restem a l’espera de veure com queda regulat properament en el BOE.

Els Centres Oberts de Badalona i diferents entitats reclamen un pla d’emergència social immediat. Les fundacions Ateneu Sant RocCarles BlanchGermina i Salut Alta, conjuntament amb el Casal dels Infants i la cooperativa ISOM, han signat una carta conjunta on denuncien la situació de vulnerabilitat que viuen moltes famílies a causa de la situació d’emergència actual. Llegir notícia sencera de “L’Independent de Badalona” (28/04/2020)

Recull de documentació sobre Violència masclista i Covid_19. Publicat per Ajuntament de Barcelona i Consorci Sanitari de Barcelona. (28/04/2020)

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19Aquesta ordre regula les activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de les cotitzacions social i com veureu, no inclou el sector dels serveis socials. Adjuntem circular informativa de La Confederació (28/04/2020)

Mesures i recomanacions per a la sortida al carrer d’infants menors de 14 anys. Departament de Salut Guia de Serveis i recursos per cuidar la salut mental i emocional. Ajuntament de Barcelona Procediments de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona: s’ha publicat el DECRET D’ALCALDIA de 22 d’abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Servei de suport i acompanyament per a professionals en actiu: El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) en acord amb l’European Association of Supervision and Coaching (EASC) posa en marxa el  servei de suport i acompanyament per a professionals en actiu. L’objectiu d’aquest servei és  oferir de forma gratuïta aquest espai tant necessari per als i les professionals en actiu dels serveis essencials dels àmbits social, sanitari i socioeducatiu, d’arreu d’Europa, que estan atenent i assistint a persones que, a causa del Coronavirus, han emmalaltit i/o també a aquelles que a causa del mateix, viuen en una situació de precarietat i vulnerabilitat social. Als següents enllaços podeu consultar en diversos idiomes (catalàcastellàanglès i alemany) la presentació del servei i com fer-ne ús, de forma gratuïta. El Govern espanyol especifica com haurà de ser la sortida dels menors de 14 anys. Es permetrà que puguin sortir a passejar, jugar i córrer de 9h a 21h durant 1 hora a una distància de no més d’un quilòmetre, i sempre acompanyats d’una persona adulta. Els infants podran sortir amb les seves joguines (patinets, bicicletes, etc.) però no podran compartir-les amb altres nenes i nens i tampoc podran anar a espais públics, com parcs infantils. S’hauran de complir amb les normes de prevenció establertes: l’ús de les mascaretes és recomanable, s’haurà de mantenir la distància social i s’haurà d’intensificar la higiene. L’ordre ministerial amb els detalls es publicarà aquest dissabte i entrarà en vigor l’endemà, aquest diumenge a les 9h del matí (24/04/2020) Comunicat de la Plataforma de Infància: Valora positivament les mesures anunciades per a flexibilitzar el confinament dels infants (23/04/2020) DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat (23/04/2020). Aquest Decret concreta les competències de Salut en matèria de centres de serveis socials de caràcter residencial, i entre d’altres qüestions, estableix en el seu article 1 que:  Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres de serveis socials de caràcter residencial se circumscriuen exclusivament a les tipologies següents de serveis de la Cartera de Serveis Socials: 
 1. Gent gran: 1.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent i 1.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
 2. Discapacitat intel·lectual: 2.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i 2.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 3. Discapacitat física: 3.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física i 3.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. (22/04/2020). En relació a aquest decret llei La Confederació ha elaborat dues circulars informatives:

CIRCULAR 16/2020 EN MATÈRIA LABORAL | NOVES MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER RECOLZAR L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ (RDL 15/2020) 

 • Increment de l’àmbit d’aplicació dels ERTE,s per causa de força major
 • Pròrroga del caràcter preferent del teletreball i del dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada
 • Ajornaments de pagaments a la Seguretat Social
 • Ampliació de les situacions protegides  per desocupació
 • Reforç de la protecció dels treballadors fixos discontinus
 • Enduriment del règim sancionador a les empreses

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA COVID-19  (actualitzada amb mesures del RDL 15/2020) 

 • Es preveu la moratòria en els contractes de lloguer en circumstàncies concretes, són molt concretes però pot afectar a alguna entitat
 • Es preveu l’exempció d’IVA en l’adquisició de productes sanitaris (mascaretes….) per part de les entitats de caràcter social.
 • En matèria de contractació pública es permet interposar el Recurs Especial en matèria de contractació pública
 • En matèria de prestació de serveis es flexibilitza la resolució a la que té dret el consumidor en cas d’impossibilitat de l’execució del servei, atès que només actua aquesta sinó s’ha pogut arribar a un acord entre les parts com seria, per exemple, fer un val o bono per prestar el servei més endavant.
Mesures tributàries complementàries del Reial Decret-Llei 15/2020 de 21 d’abril El Govern central aprova que els menors de 14 anys puguin sortir al carrer a partir de dilluns (21/04/2020)

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya (21/04/2020)

Treball, Afers Socials i Famílies comença a fer el pagament de les subvencions a entitats socials per un total de 31,5 milions d’euros dels fons socials de l’IRPF (21/04/2020)

Document oficial sobre els acords Consejo de Ministros del Gobierno de España, amb mesures extraordinàries en relació a la situació d’emergència COVID_19. (21/04/2020). Quedem a l’espera de la concreció corresponent al BOE. 

La Confederació presenta un Pla de mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19 (21/04/2020)

RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (21/04/2020). Aquesta resolució té per objecte establir els criteris i les mesures extraordinàries per adaptar les actuacions previstes en els programes de subvencions promogudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en matèria de polítiques actives d’ocupació, l’execució dels quals es trobi afectada per la suspensió temporal decretada amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Entitats d’infància demanen al Govern un fons extraordinari per als infants amb les transferències de l’Estat i d’Europa (20/04/2020)

Preguntes freqüents sobre qüestions tributàries COVID-19. L’AEAT ha publicat preguntes freqüents sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi del COVID-19 sobre impostos, censos i sistemes d’identificació electrònica

Ordre TSF/40/2020 Convocatòria acreditació serveis socials àmbit atenció infància i adolescència (20/04/2020). Al igual que les ordres de l’any passat, aquesta estableix 3 procediments: 

1) Acreditació de les persones físiques o jurídiques privades, tant les que ja presten serveis en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) com les que no presten serveis a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre però ho volen fer, per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència mitjançant l’assignació de places. 

2) Sol·licitud de provisió per a la prestació amb finançament públic del Servei experimental Cases d’infants (CI) 

3) Procediment d’adaptació de les persones i entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els següents serveis: 

 • Pis assistit per a joves 16 a 18 anys (servei de pis assistit per a joves d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys).
 • Pis assistit per a joves de més de 18 anys (servei de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys en dificultat social).
 • Pis assistit per a joves de més de 18 anys (servei de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys en dificultat social, vinculat a programes d’inserció laboral – PIL).
 • Acompanyament joves tutelats-SAEJ (servei d’acompanyament especialitzat per a joves tutelats i extutelats).
 • Servei experimental (servei de primera acollida i atenció integral de menors estrangers no acompanyats).
 • Servei experimental (servei de protecció d’emergència).
Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral(17/04/2020). Resolució d’interès per les entitats que desenvolupen programes de Formació professional per a l’Ocupació. Així mateix a través de PIMEC, La Confederació ha accedit a un document que han elaborat amb un resum dels punts més importants a tenir en compte per a les entitats de formació que podeu trobar en el següent enllaç. Finalment, pel què fa al pagaments de subvencions pendents en aquesta matèria la previsió de pagament del que quedava pendent de FOAP 2017 és e30 d’abril. Nota de l’AEAT sobre la forma de càlcul dels 30.000€ dels ajornaments previstos en el Reial Decret Llei 7/2020 (16/04/2020) Comunicat Taula Tercer Sector: Les entitats d’infància denuncien que els infants són els ‘grans oblidats’ i demanen un full de ruta específic postcrisi de la COVID-19 (15/4/2020) Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. S’amplia el termini per a la presentació e ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions (15/04/2020). + informació Comunicat Dept. Treball, Afers Socials i Famílies: El Govern aprova 16 milions d’euros per a infants i joves emigrats sols (14/04/2020) Comunicat La Confederació: La Confederació reclama un pla de xoc de caràcter urgent per assegurar la sostenibilitat econòmica del sector (14/04/2020) RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d’abril, per la qual s’assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en l’àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. (13/04/2020). Nota informativa de La Confederació

ACORD GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19 (13/04/2020) 

Estratègia d’actuació davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19 (13/04/2020)

Consell de Relacions Laborals de Catalunya “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS CoV 2” (actualitzat a 12/04/2020)

DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (11/04/2020). En aquest decret, entre d’altres, en el seu Capítol IV (Mesures de caràcter estructural i organitzatives) aprofundeix en el traspàs de competències de la DG d’Autonomia Personal i Discapacitat al Departament de Salut. 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; i Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (11/04/2020). A través d’aquest BOE es prorroga l’estat d’alarma fins el dia 26 d’abril de 2020.

Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19 (10/04/2020). Està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi. Inclou referències a diferents tipologies de recursos residencials, segons els següents col·lectius: Infància tutelada 
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)
 • Centre Residencial d’Acció d’Educació Intensiva (CREI)
 • Centres d’Acollida (CA)
 • Serveis de Primera Acollida i Emergència

DECRET 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (10/04/2020). Amb aquest Decret el què fa el Govern és permetre al Departament de Salut disposar de competències en polítiques adscrites al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (segons Decret 1/2018). En concret, en les següents:

 • Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials (3.11.1 del Decret 1/2018)
 • La política de la gent gran (3.11.4 del Decret 1/2018)
 • La política de les persones amb discapacitat i dependències (3.11.9 del Decret 1/2018)
 • Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials (3.11.10 del Decret 1/2018)

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries (9/04/2020). Nota informativa de novetats en matèria de contractació pública vinculades al context d’emergència COVID_19, actualitzada a 9/04/2020, amb les mesures que introdueix aquest decret. Tot i què no és objecte explícit del Decret l’adopció de mesures de contractació pública, la disposició addicional cinquena del mateix estableix una regulació especial en matèria de tramitació d’urgència dels expedients de licitació i inclou explícitament els serveis socials i d’atenció a les persones. Respecte a les mesures relativa a la infància podeu consultar la següent nota informativa.

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. (9/04/2020) Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària (8/04/2020). Aquest Decret llei ntrodueix algunes novetats rellevants en matèria laboral sobre restriccions de les sortides del municipi on tinguin el seu domicili les persones treballadores, que tindrà la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball. Tanmateix, aquest Decret llei ha modificat l’article cinquè del Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, i entra en vigor el 9 d’abril. El Reial Decret-llei modificat establia que els períodes d’aïllament i contagi tindrien la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball. El nou Reial Decret-llei amplia aquesta consideració a les situacions de restricció en les sortides on tinguin el seu domicili totes les persones treballadores (fins ara aquesta consideració de la situació de restricció de moviments territorial només afectava a les persones treballadores de serveis declarats essencials en virtut de la DA 21ª del Reial Decret-llei 11/2020. Nota informativa de La Confederació. El Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària introdueix també dos importants matisos a la regulació de la moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social que pot atorgar la Tresoreria General de la Seguretat Social. Nota informativa de La Confederació.

Deutes tributaris: Tutorial de Fundesplai per ajornar-los 

La Taula demana al Govern crear un òrgan de coordinació per definir un pla d’emergència social (8/04/2020)

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències. Actualitzada a 5 d’abril de 2020. S’han marcat amb un fons blau els continguts modificats o afegits respecte de la versió anterior. Tant aquest com d’altres procediments d’actuació estan en revisió permanent en funció de l’evolució i  nova informació de la malaltia de què es disposi. Us recomanem anar veient les darreres actualitzacions a través del següent enllaç.

Acolliment d’infants amb familiars afectats per la COVID-19. El Govern va aprovar el dia 7 d’abril la creació d’una prestació econòmica d’emergència per l’acolliment d’infants separats del seu nucli familiar a causa de la COVID-19. L’ajut no només ha de permetre fer front a les despeses derivades de l’atenció d’aquests infants temporalment desprotegits i involuntàriament separats del seu nucli familiar per la pandèmia si no que, a més a més, té previst fer-ho en l’àmbit d’una família i no en un centre residencial, com marca la llei, i que en alguns supòsits ordena expressament, com els infants de 0 a 3 anys. Més informació El Govern aprova noves mesures en matèria econòmica i social per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus (7/04/2020). S’ha aprovat un decret llei amb noves mesures en l’àmbit tributari, la infància i l’adolescència, en matèria econòmica, en matèria de funció pública, en fibra òptica i en qüestions patrimonials. El Govern estatal aprova mesures urgents per afavorir la contratació temporal de persones treballadores al sector agrari (7/04/2020) Instruccions en relació amb la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant la COVID-19 (actualització). Departament Treball, Afers Socials i Famílies (6/04/2020) Nota informativa sobre pagament de l’acolliment residencial i de centre de dia de centres amb places PEV’s durant la crisi del COVID19 (actualització). Departament Treball, Afers Socials i Famílies (6/04/2020)

Treball, Afers Socials i Famílies obre albergs per acollir professionals de residències i persones vulnerables per la crisi sanitària de la Covid19 (6/04/2020)

Tandem Social ofereix formacions gratuïtes a entitats i projectes de l’economia social i cooperativa durant el periode COVID19 El SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) ha habilitat un apartat de preguntes freqüents sobre l’impacte de l’emergència del COVID19 en els programes de formació o altres vinculats. La pàgina es va actualitzant permanentment. Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències, que fa referència a tots els recursos residencials. Aquesta guia està elaborada en coordinació pel Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies. Igualment s’indica que està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi. (actualitzada a 5/04/2020)

En relació al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 , s’han previst dues mesures urgents respecte al pagament de les quotes de cotització a la Seguretat Social, a través dels seus articles 34 i 35. Per si us és d’utilitat, podeu consultar una circular específica de La Confederació amb la concreció i detall d’aquestes mesures: 1) Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social (art. 34 del Reial Decret-llei 11/2020); i 2) Aplaçaments de les cotitzacions socials a la Seguretat Social (art. 35 del Reial Decret-llei 11/2020). (6/04/2020)

Instruccions respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials (4/04/2020)

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE (4/04/2020)

Nota informativa del SEPE sobre dates de terminis mesures extraordinàries ERTES COVID- 19 (3/04/2020)

El 3r Sector demana amb urgència EPI’s i tests ràpids per als serveis residencials i l’atenció domiciliària (2/04/2020) Plataforma per a professionals davant la situació d’emergència pel COVID-19. Taula Tercer Sector Social de Catalunya. Donada l’actual situació d’emergència  social i sanitària que estem vivint arreu del món, a Catalunya ens trobem amb una situació creixent de manca de professionals a les entitats socials per atendre a totes les persones en situació de vulnerabilitat i extrema fragilitat de poder contraure el COVID-19. Davant d’aquesta situació, la Taula del Tercer Sector han posat en marxa aquesta plataforma que posa a disposició de totes les entitats la possibilitat de poder connectar amb professionals que puguin oferir-se per cobrir vacants, i poder així atendre a les persones vulnerables.

Tramitació de contractes d’emergència: Atesa la situació d’emergència provocada per la crisi sanitària generada per la pandèmia del CoVid-19 i les necessitats contractuals detectades en tots els àmbits de servei públic (sanitari, social, seguretat ciutadana i protecció civil, entre d’altres) la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una instrucció facilitar la gestió i la tramitació dels expedients de contractació per emergència. Podeu consultar aquí la Resolució de la Intervenció General, de 31 de març de 2020, per la qual s’aprova la instrucció 4/2020 sobre la tramitació a seguir en els contractes d’emergència per motiu dels context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19

CEESC (Col·legi d’educadores i educadors de Catalunya): Servei d’Ocupació i Orientació Professional -BORSA DE TREBALL Borsa de Treball Emergència COVID 19 que ha habilitat el SOC, per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya Comunicat Departament d’EducacióEducació indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d’ERTO” (2/04/2020). Igualment, en relació al servei de menjador escolar, el dia 1 d’abril de 2020 va sortir publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021. Amb aquesta resolució, finalment s’actualitza el preu del menjador escolar després de 13 anys de congelació (passa de 6,20 € a 6,33 € a partir del curs vinent). Nota informativa de La Confederació sobre les mesures en matèria de contractació pública COVID-19 en relació al Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID19, que modifica mitjançant la disposició final primera l’article 34 del RDL 8/2020, de mesures urgents en matèria de contractació per pal·liar les conseqüències del COVID-19. (2/04/2020). Cal destacar, entre d’altres qüestions, que s’ha clarificat que les despeses de seguretat social s’incorporen en el concepte de despeses salarials de la indemnització per suspensió total o parcial del contracte.
Decret Llei 6/2020: Línia d’avals ICF – Avalis (1/04/2020)
.
Document tècnic de recomanacions d’actuació des del sistema públic de protecció a la infància i l’adolescència davant la crisi per COVID-19. Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 publicat al BOE (1/04/2020). En relació a aquest Decret Llei La Confederació ens fa arribar els següents documents explicatius: Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Publicat al BOE (1/04/2020) Nou recurs: PORTAL EINES TECNOLÒGIQUES A L’ABAST DE LES ENTITATS PER MILLORAR CONDICIONS TELETREBALLEl Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública posa a partir d’avui (31 de març) a disposició de la ciutadania, en especial autònoms i pimes, tot un seguit de recursos, programari, serveis i eines digitals ofertes per diferents empreses del sector TIC per ajudar el teixit empresarial a aprofitar al màxim les eines tecnològiques per mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19. Vegeu la nota complerta.  Han creat una pàgina web (“L’oficina des de casa” ) on es pot trobar un banc de recursos i eines tecnològiques que ens poden ser interessants per millorar les condicions del teletreball. Atenció: hi ha recursos gratuïts i altres que compten només amb descomptes. Recull de mesures elaborades pel Govern des de l’inici de la crisi per fer front a la COVID-19 (informació elaborada per COCETA) CENTRES RESIDENCIALS INFÀNCIA: NOU PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR MATERIAL DE PROTECCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA (31/03/2020) Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de Trabajo publicada BOE (30/03/2020). Podeu consultar la nota informativa amb el principal contingut de l’ordre elaborada per La Confederació. Nota informativa sobre pagament de l’acolliment residencial i de centre de dia de centres col·laboradors durant la crisi de la COVID19. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (30/03/2020) Resolució Síndic de Greuges amb relació a l’afectació que les mesures preses per fer front a la pandèmia de COVID-19 tenen en els drets dels infants a Catalunya La Fundació «la Caixa» destina 3 milions per a alimentació a famílies vulnerables Comunicat: La Confederació reclama al Govern i als ens locals la no suspensió de contractes de serveis i el seu pagament íntegre (30/03/2020)

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 BOE (30/03/2020).

Podeu consultar la Circular informativa en matèria laboral que ha elaborat La Confederació que resumeix la principal informació d’aquest Decret-llei.

Treball, Afers Socials i Famílies compra i reparteix 310.000 mascaretes, 200.000 guants, 32.000 bates i 10.000 ulleres per a les residències (29/03/2020)

Aquest material permetrà el treball en condicions de seguretat als i les professionals dels centres residencials vinculats al Departament amb presència de persones simptomàtiques i ajudarà a frenar els contagis del Covid-19 entre la resta de residents. Concretament, el material es distribuirà entre les residències de gent gran, de persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental, els centres d’infància i d’atenció a dones víctimes de violència masclista, els centres de persones refugiades, les residències de persones amb addiccions i amb VIH, i els serveis d’atenció domiciliària d’entitats socials. Instrucció 7/2020 per a l’aplicació de mesures laborals per a persones treballadores que tenen subscrits contractes de treball fixes discontinus. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (28/03/2020)

RESOLUCIÓ SLT/789/2020, de 27 de març, d’adopció de mesures excepcionals d’ordenació i d’intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (27/03/2020)

DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. (28/03/2020)

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Aquí podeu consultar el: document informatiu elaborat per La Confederació al respecte.

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Aquí podeu consultar el: document informatiu elaborat per La Confederació al respecte. (28/03/2020)

EDUCACIÓEl Govern garanteix els pagaments ordinaris als serveis contractats del Departament d’Educació durant la suspensió de l’activitat  a causa del COVID-19 (26/03/2020) Retorn videoconferència president Torra amb Mesa unitària Sector Social (26/03/2020). Nota de premsa publicada al web de Presidència de la Generalitat. Condicions concretes aplicables a les noves línies d’avals per a empreses i autònoms: el 26 de març es va publicar al BOE la Resolución de 25 de marzo de 2020 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,  que recull l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a paliar els efectes econòmics del COVID-19. En el següent document trobareu resumides les condicions concretes aplicables a aquesta nova línia d’avals.
COMUNICAT DTASIFTreball, Afers Socials i Famílies garanteix el pagament a les entitats proveïdores de serveis socials i activa tota la xarxa assistencial (26/03/2020). Anuncia que el Departament no suspèn cap contracte i que finançarà el 100% dels imports, també en serveis que han tancat, per assegurar els ingressos del sector que atén a persones vulnerables. Igualment explica que s’aplicaran mesures excepcionals d’organització i recursos humans per mobilitzar tot el personal disponible en els àmbits on es necessiti, especialment el residencials i d’atenció domiciliària.  RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. REGISTRE D’INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DIARI DE SERVEIS RESIDENCIALS: INSTRUCCIÓ 5/2020 (26/03/2020):

Us informem que des del Departament de Treball, Socials i Famílies han fet arribar a les entitats federatives un correu sobre les Instruccions sobre el registre sistemàtic d’informació per fer el seguiment de l’impacte del COVID-19 requerida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  

ATENCIÓAquesta instrucció és aplicable a totes les entitats proveïdores de serveis del Sistema Català de Serveis Socials, i afecta a les residències de gent gran, de persones amb discapacitat, de salut mental, centres residencials d’infància tutelada, serveis d’acolliment de violència masclista, recursos residencials per a refugiats i centres sòcio-sanitaris. 

Estableixen que, diàriament, abans de les 16 hores, cal omplir el formulari que han habilitat per cada àmbit i serveis. 

Concretament el formulari d’infància és el següent:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7BJREvRJYaJChAoClgBS-N1URFhDNk9FWkpMRzRIMzNHRURVTkExMURLNSQlQCN0PWcu 

Informacions entorn les baixes laborals en relació al COVID-19 (26/03/2020) Atenció a infants i adolescents amb els progenitors ingressats o aïllats: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha comunicat l’inici d’un projecte  per atendre els infants i adolescents que tenen els pares/mares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus. Per als menors de 3 anys es proporcionarà una família d’acollida i per als de 3 a 18 anys s’obriran els albergs de la XANASCAT, on els atendrà personal qualificat durant les 24 hores. NOVETATS SUBVENCIONS Tercer Sector Social (25/03/2020). Informació entorn els periodes d’execució i suspensió de justificacions fins a nova data.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. Aquest decret inclou, entre d’altres, mesures específiques en relació a: Serveis contractats (contractació pública)/ Serveis concertats (concertació/fórmules no contractuals)/  Subvencions i convenis de col·laboració. 

Aquest decret l’està analitzant l’equip d’assesors de La Confederació. Tan bon punt estigui llesta publicarem la nota informativa per entendre el contingut i les seves afectacions. Mentrestant, us fem arribar el següent INFORME SOBRE ELS EFECTES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LES MESURES NORMATIVES APROVADES PER FER FRONT A L’IMPACTE DEL COVID-19” que s’ha elaborat des de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

FAQS: Informació sobre la presentació d’expedients de regulació temporal d’ocupació per força major per causa del COVID-19. Ministeri de Treball i Economia Social. (25/03/2020)

FAQS. Preguntes i respostes de l’àmbit laboral sobre el SARS-CoV-2, elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i actualitzat a data de 23/03/2020. Estigueu atents a noves actualitzacions a través del següent enllaç.

El Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ha habilitat un nou servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19. Podeu accedir-hi a través del següent enllaç Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia Caldrà veure com es regula des del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ja que textualment diu: “Corresponde a las Administaciones públicas competentes en Servicios Sociales dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en su caso, sean necesaria para la aplicación de este régimen provisional excepcional” (5 bis) NdP La Confederació reclama al Govern el pagament íntegre dels serveis d’atenció a les persones que gestionen les entitats socials del país (24/03/2020). Reclama que independentment de la via de finançament dels serveis (contractació, concertació i subvenció) i mentre duri l’estat d’alarma davant l’emergència del Covid19, es garanteixi el pagament del 100% d’aquests. DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació públicade salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Departament de Presidència Propostes de La Confederació en relació al tractament dels serveis contractuals, concertats i subvencionats en relació al Decret Llei 7/2020 (23/03/2020) Resum FEDAIA Decret Llei 7/2020 Ordre SND/275/2020 de 23 de març (24/03/2020).  Des de La Confederació ens informem que ha sortit publicada al BOE la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Nota informativa dels assessors de La Confederació per una millor comprensió del seu contingut (Orden SND/275/2020 de 23 de marzo) Instrucció 5/2020 per la qual es dicten les mesures per autoritzar per raons terapèutiques la sortida dels menors d’edat sota tutela o guarda pública amb alteracions conductuals per evitar els riscos derivats del seu confinament. DTASF (23/03/2020) Instrucció 5/2020 de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la informació que requereixin les unitats del Departament en relació amb l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 (23/03/2020) ACCIÓ Marketplace Covid-19 (Agència Generalitat per la competitivitat de l’empresa): Busques o ofereixes solucions tecnològiques o sanitàries per ajudar a combatre la crisi del #Coronavirus? Explica’ns-ho ja aquí. En pocs dies publicarem les propostes rebudes i treballarem perquè arribin al seu destí. Protocol d’actuació en el cas de tenir confirmació d’infant o adolsecent amb coronavirus (Centres residencials). DGAIA Aquí podeu descarregar el Certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19 (Departament d’Interior) i un document de Preguntes Freqüents sobre aquest certificat. Recordeu: aquest certificat no és obligatori (sí recomanable) i és complementari al què des de les entitats ja hagueu pogut facilitar als vostres professionals. ACTUALITZACIÓ Recomanacions per a empreses i persones treballadores en relació al Coronavirus SARS-CoV-2. Consell de Relacions Laborals (21/03/2020). El Consell de Relacions Laborals (Departament, sindicats i patronals majoritàries) ha acordat flexibilitzar la mobilitat de professionals en el sector de serveis d’atenció a persones. Nota de premsa

Crida d’emergència per col·laborar en l’atenció telefònica a la població. Generalitat de Catalunya i Taula del Tercer Sector Social

Nota informativa sobre les mesures en matèria de contractació pública COVID-19 (20/03/2020). La Confederació Nota informativa sobre la suspensió de terminis prevista al Reial Decret 463/2020. DG de Contractació pública Generalitat de Catalunya ICF – Avalis liquiditat: De la Taula del Tercer Sector ens informen que ben aviat hi haurà disponible una línia d’avals de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya que estarà oberta a totes les formes jurídiques i que es tramitarà directament amb les entitats financeres. L’objectiu d’aquest aval és cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les entitats socials interessades hauran de contactar amb la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions. Podeu consultar les condicions financeres (imports, interessos i comissions) i els terminis en aquest enllaç. Per poder fer un seguiment mèdic i poder monitorar els territoris més afectats és important que TOTHOM es descarregui l’aplicació següent: App STOP COVID19 CAT (App Oficial del Sistema de Salut de Catalunya):
 • Disponible en iOS 👇
🔗 https://apps.apple.com/app/id1502992288
 • Disponible en Android 👇
🔗 https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat Mail i telèfon d’atenció a les entitats socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Contacte de la conselleria per centralitzar les necessitats de les entitats socials, especialment les d’atenció directa: correu electrònic covid19.tsf@gencat.cat i telèfons 938876397 i 938876399 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 Publicat 18/03/2020 al BOE i que recull les mesures anunciades pel govern de l’Estat. El Capítol I (pàg. 25864) està dedicat a les “Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables“.  Aquí trobareu les dues circulars interpretatives que ha elaborat La Confederació en matèria de relacions laborals a partir de les mesures adoptades al Reial Decret Llei 8/2020. Real Decreto-ley Mesures extraordinàries en relació al COVID-19 a l’àmbit laboral. Ministeri de Treball i Economia Social

La preinscripció escolar queda ajornada fins que es pugui fer “amb normalitat” (17/03/2020). Nota del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Es manté termini de presentació d’autoliquidacions i declaracions informatives de caràcter tributari (18/03/2020) Certificat DGAIA per a la mobilitat de les persones treballadores (16/03/2020). IMPORTANT! Des del DTASiF ens fan les recomanacions de com adaptar aquest certificat per les persones d’entitats dels serveis concertats. Informació sobre la suspensió de terminis de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya Noves dates d’execució i justificació de les subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (17/03/2020) Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat (16/03/2020) Tancament de les oficines de l’AEAT per atenció presencial i possible ampliació de terminis per realitzar tràmits. Estem a l’espera que es publiqui la norma legal tributària que concretarà quins tràmits s’ajornen o suspenen. Suspensió de tots els terminis administratius del Sector PúblicQueden inclosos els terminis administratius de subvencions, incloent en aquest concepte tots els terminis que constin en les bases i les convocatòries corresponents (el de l’execució de l’activitat, per exemple). (16/03/2020) Instrucció 2/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es dicten les mesures de prevenció a adoptar per part de les persones que treballen o participen en l’àmbit de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, amb la finalitat d’evitar riscos en la salut deguts a la propagació del CV-19 (15/03/2020) Instrucció 4/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es dicten les mesures a adoptar pels centres de caràcter residencial de totes les tipologies dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’ Adolescència en relació amb el CV-19 (15/03/2020) Pla de contingència Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (14/03/2020). L’objecte d’aquest Pla de contingència és la determinació dels serveis bàsics i estratègics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’establiment de mesures organitzatives que garanteixin la seva continuïtat i preservin al màxim la salut del seu personal davant el coronavirus Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb el coronavirus (13/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vol agrair enormement l’esforç que els i les professionals de tots serveis d’atenció a les persones, siguin de l’àmbit d’Afers Socials com de Treball, estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim pel coronavirus. Seguint les instruccions del Departament de Salut, el Departament ha pres altres mesures corresponents als serveis següents:
 • Serveis de Teràpia Ocupacional (STO), Servei de centre de dia Ocupacional d’Inserció (SOI), Centres de Dia d’Atenció Especialitzada (CAE), els clubs socials i els serveis prelaborals
 • Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) i Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
 • Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (centres oberts) – Anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d’intervenció socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d’aquelles situacions d’atenció social imprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en l’àmbit de l’atenció a la infància en risc.
 • Centres de Dia i Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
 • Serveis per a dones que han patit violència masclista (cases d’acollida, pisos, serveis d’intervenció especialitzada (SIE), serveis tècnics de punt de trobada (STPT)
 • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Xarxa d’Albergs de Joventut – Xanascat.
 • Servei Info Migració (informació d’estrangeria presencial, electrònica i telefònica via 012) – Se suprimeix l’atenció presencial al servei Info-Migració a partir d’avui i es farà per mitjans telefònics i telemàtics en els horaris habituals dels serveis i se suprimeix també el sistema de lliurament de documentació que requereixi assistència presencial. S’habilitarà un sistema electrònic de lliurament d’informes d’estrangeria que es posarà a disposició dels usuaris.
Per la altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha fet les recomanacions següents per als serveis de les àrees bàsiques de serveis socials en relació amb el coronavirus:
 • Es prioritza l’atenció en situacions urgents de persones vulnerables que no poden prescindir d’actuacions dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS).
 • L’atenció es fa en coordinació amb el Pla Local d’Emergències i amb les entitats locals de cada municipi
 • Es prioritza atenció en emergència social, Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), alimentació i menors.
 • Es reprogramen atencions no urgents i es fomenta atenció telefònica i el teletreball dels equips.
REAL DECRETO-LEY 7/2020: Por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (13/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? Ha entrat en vigor el  Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. En aquest Real Decreto s’estableixen, entre altres, una sèrie de mesures de recolzament al sector empresarial, entre les que cal destacar les que tenen per objecte evitar possibles tensions de tresoreria d’autònoms i petites i mitjanes empreses. Tipus de mesures adoptades:
 • Aplaçament de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 • Aplaçament del pagament d’aquells deutes tributaris que, segons la Llei General Tributaria, no és possible diferir el seu ingrés:
 • Retencions i ingressos a compte.
 • Quotes d’IVA repercutides i cobrades.
 • Pagaments fraccionats corresponents a l’Impost sobre Societats.
Únicament podran aplicar aquesta mesura de caràcter excepcional aquells contribuents amb un volum d’operacions igual o inferior a 6.010.121,04€. L’esmentat aplaçament només es podrà sol·licitar per a deutes iguals o inferiors a 30.000€. Més informació Instrucció 1/2020, de 13 de març de 2020, per la qual es dicten les mesures de prevenció a adoptar per part de les persones que treballen o participen en l’àmbit de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, amb la finalitat d’evitar riscos en la salut deguts a la propagació del CV-19 (13/03/2020) Instruccions publicades per DGAIA (13/03/2020) Aquesta Instrucció va adreçada als centres de caràcter residencial de totes les tipologies dependents de la DGAIA que treballen amb infants i adolescents. Resolució SLT/720/2020 Mesures preventives addicionals (13/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA?

Aquesta resolució inclou mesures preventives en un gran nombre de serveis i activitats pròpies de les entitats del Tercer Sector Social, destacant: centres residencials d’atenció a la gent gran, persones amb discapacitat i salut mental; centres de dia; serveis penitenciaris i de justícia juvenil; casals; centres oberts i serveis d’intervenció socioeducativa; activitats d’educació en el lleure; activitat grupals i formatives presencials en els centres i entitats de formació que executen programes i serveis en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació i de la resta de polítiques actives d’ocupació. 

La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment. Reunió Informativa SIAJ MESURES PROPOSADES EN REFERÈNCIA AL CORONAVIRUS (12/03/20) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? Aturada de tota activitat als Centres Oberts i altres activitats vinculades al model SIS fins al 30 de març (per ara). En els Centres residencials, restricció de les visites. En el cas dels Acolliments familiars, posposar tot el que no sigui urgent. Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb el coronavirus (12/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? Pel que fa a l’Educació en el lleure, el Departament de treball ha recomanat a les entitats d’educació en el lleure anul·lar durant els propers 15 dies tota activitat de caus, esplais i altres activitats en l’àmbit del lleure que suposi la coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents. Les nostres activitats de caire preventiu (Centres Oberts, Espais Joves, Espais Infantils,…), tot i no ser pròpiament una activitat de lleure, coincideix amb la tipologia i amb les circumstàncies d’aquestes (coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents). A hores d’ara, no tenim una consigna clara al respecte tot i que cal tenir en compte el següent:
 • Si la dependència del servei és de titularitat municipal, heu de parlar-ho sempre amb l’Ajuntament.
 • Hem de pensar mesures de com garantir el seguiment socioeducatiu d’aquesta infància en situació de vulnerabilitat durant els dies que els serveis puguin estar tancats.
Comunicat del Departament d’Educació en relació al coronavirus (12/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? El Govern tanca a partir del dia 13 de març els centres educatius de Catalunya. Això té afectació sobre les Unitats d’Escolarització Compartida (UECs). Pla de mesures excepcionals en l’àmbit econòmic (Reial Decret Llei 12/03/2020) Comunicat del Departament d’Educació en relació al coronavirus (10/03/2020) Com ens afecta a les entitats de FEDAIA? El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc. Les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses per tal de facilitar al màxim l’activitat assistencial del personal d’aquests centres. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat. Donada la importància de l’acció educativa en relació a les mesures de protecció, s’insta els centres a formar els alumnes en les mesures recomanades pel Departament de Salut.

3. QUÈ ÉS?

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. En un 80% dels casos només produeix símptomes lleus respiratoris. Per a més informació sobre el coronavirus, consulta el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. https://youtu.be/PGli_Y9G9UU Test: Puc estar afectat per coronavirus SARS-CoV-2? http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcanalsalut.gencat.cat%2Fcoronavirus-test%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsNCvvjiXdwXvfVFUvqdAugl55nw Cartells i audios informatius  Podeu utilitzar aquests cartells i audios per fer difusió als vostres equips i serveis si us sembla oportú: cartell-ciutadania-coronavirus-viatge cartell-ciutadania-esvaïm inquietuds cartell-ciutadania-infants-coronavirus cartell-ciutadania-puc estar infectat cartell-ciutadania-què és coronavirus cartell-ciutadania-ús de mascaretes cartell-ciutadania-aïllament cartell-rentat de mans cartells amb consells en diferents idiomes audio en àrab

4. PAUTES D’ACTUACIÓ

A continuació us detallem algunes propostes de pautes d’actuació generals i específiques per gestionar la situació en les vostres entitats i serveis, així com us deixem una sèrie de documentació a l’abast. MESURES DE PROTECCIÓ Les mesures genèriques de protecció individual enfront les malalties respiratòries inclouen dur a terme:
 • Una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Evitar el contacte proper amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
 • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,..) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.
 • Mantingueu els espais ventilats i mantingueu la tranquil·litat.
 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes, responeu aquest test del Departament de Salut i seguiu les indicacions que us donarà en funció de les vostres respostes.
Cal tenir present que:
 • Les mascaretes NO serveixen per a la població en general, sí en els malalts crònics.
 • El coronavirus es manifesta com una grip i, igual que el virus de la grip A, pot descompensar les malalties cròniques que té el pacient i produir, inclús la mort.
 • La majoria de les morts que s’han produït eren persones d’edat amb malalties cròniques o malalties terminals.
 • A dia d’avui té més afectacions la grip convencional.
 • Cal seguir les recomanacions que proposen els estaments oficials i la OMS.
Que fer si es torna de països amb pandèmia:
 • Si el vostre estat de salut general és bo, podeu mantenir els vostre hàbits de vida en qualsevol àmbit.
 • Tot i així, vigileu el vostre estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i si presenteu símptomes com febre, dificultat per respirar, tos o malestar general, quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon als serveis sanitaris l’antecedent de l’estada a aquets països, trucant al 061 o 112.
 • És important que els informeu sobre el viatge que acabeu de fer i sobre els símptomes que teniu, perquè així podran valorar si us heu de quedar a casa amb aïllament domiciliari o no, i us donaran les indicacions que heu de seguir.
Consells per a un confinament saludable Annex 6. Actuació inicial davant la sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 Maneig domiciliari en cas d’investigació probables o confirmats de Coronavirus Maneig residencial en cas d’investigació probables o confirmats de Coronavirus Mesures de prevenció control i infecció Coronavirus Comunicat DGAIA: Recomanacions estretes del document “Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV”, (26/02/2020) MESURES D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EN SERVEIS I/O ENTITATS Assistència i convocatòries de reunions i formacions:
 • En la línia de prevenció i de facilitació del teletreball que està impulsant el Govern de la Generalitat, fomentar la celebració de reunions per videoconferència, a través de Hangouts, Skype,…
 • Aquelles reunions i formacions que no siguin imprescindibles suspendre (reprogramar).
Mesures que cal prendre en reunions de treball que siguin imprescindibles:
 • Abans d’entrar a la reunió, renteu-vos les mans.
 • Eviteu les salutacions amb contacte físic.
 • Si tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze i després renteu-vos les mans.
 • No compartiu estris d’escriptura o d’oficina, com ara bolígrafs o teclats d’ordinador.
 • Deixeu una distància prudencial (aproximadament 1 metre) entre els vostres seients. En cas que no sigui possible, caldrà una sala més gran.
Teletreball: Equips de Protecció Individual (EPI):
 • Des de les entitats heu de vetllar per tenir estoc dels EPI habituals.
 • Hem demanat a la Generalitat que les mesures de compres agregades de materials tipus mascaretes, guants,… que s’estan fent en l’àmbit de la Salut, en cas de necessitar-ho, es pugui fer també per als serveis de la Infància i l’Adolescència en situació de Risc
Què fer en un Centre Residencial
 • No fer reunions presencials dels equips on hi assisteixin tots els membres de forma simultània. Cal pensar solucions alternatives (telemàtiques via Hangouts, per torns…) segons s’ajusti a les possibilitats de cada servei.
 • Partir grups de professionals per torn i que no contactin entre ells.
 • Preveure zones d’aïllament dins el servei, en funció de l’espai del servei.
 • Preveure bossa de professionals disponibles per cobertura de baixes
 • Entrades i sortides als serveis:
  • Seguint les indicacions oficials, hem de fer registre de les persones que entren al centre (excepte persones ateses i professionals) i demanar a totes les persones que es rentin les mans a l’entrada i sortida. Us facilitem una plantilla per fer el registre.
  • Es suspenen les activitats que incloguin l’entrada al centre de grups (visites formatives, classes, activitats intergeneracionals…)
  • Evitar concentració de persones externes al centre residencial.
 • Cas de sospita d’infecció: L’equip sanitari (si n’hi ha) o socioeducatiu es coordina amb atenció primària (061) per fer la diagnosi: si és positiva s’informa a Salut Laboral, que coordinarà la informació a Salut Pública i juntament amb direccions operatives es coordinarà la comunicació amb clients.
 • Cas d’aïllament de persona atesa asimptomàtica o amb contagi i símptomes lleus:
  • Es pot donar el cas que, si hi ha absència de factors de vulnerabilitat previs i absència de criteris de gravetat, es decideixi des de Salut Pública, que s’ofereixi l’atenció al centre residencial.
  • S’ha de atendre la persona en una habitació individual amb ventilació i amb bany exclusiu. Haurem de prendre algunes mesures com retirar les tovalloles periòdicament sempre que siguin humides, posar a l’habitació un cubell d’escombraries amb pedal i tapa i disposar d’estris de neteja personal d’ús individual i de productes per a la higiene de mans com sabó o solució alcohòlica a l’habitació.
  • La persona malalta haurà de seguir a tota hora les mesures d’higiene respiratòria: cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d’un sol ús o el colze flexionat, i rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó, especialment després de tossir o esternudar o manipular mocadors que hagi utilitzat per cobrir-se. També pot utilitzar solucions hidroalcohòliques.
  • Es recomana disposar d’un registre d’entrada i sortida diari de persones que accedeixin a l’habitació. No serà necessari si les persones que accedeixen són sempre les mateixes.
 • Mesures de prevenció per a professionals que atenguin a persones afectades:
  • De manera general, els equips sanitaris han d’evitar fer procediments que generin aerosols en l’assistència residencial. Si s’han de realitzar procediments d’urgència, s’avisarà als serveis d’urgències i emergències.
  • Cal procurar que el número de persones les que proporcioni atenció la persona malalta sigui el mínim imprescindible.
  • La persona malalta portarà mascareta quirúrgica quan l’equip professional estigui a prop d’ell.
  • Cal extremar les mesures de precaució cada vegada que entri en contacte amb la persona malalta o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva…) per a la qual cosa hauria de portar:
  • Mascareta: Utilització de mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.
  • Guants d’un sol ús. S’han de fer servir per a qualsevol contacte amb les secrecions de la persona malalta i després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.
  • Protecció ocular contra esquitxades.
  • Bata resistent a líquids.
  • S’haurà de rentar les mans freqüentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb la persona malalta o el seu entorn immediat.
  • Ha de ser informada que, si la persona malalta és un cas en investigació i es converteix en un cas confirmat, ha de ser considerada com a contacte.
 • Què fer si algun/a professional, voluntari/a o alumne/a en pràctiques no es troba bé o es troba en situació d’aïllament:
  • S’ha de quedar a casa i trucar al 061, on li donaran indicacions a seguir segons el moment.
  • Es comunicarà a Salut Laboral de cada entitat que contactarà també amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.
 • Cas d’aïllament de professional:
  • Valorar si és possible teletreballar. Si no és possible, demanar la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i Salut Pública.
Què fer en un Servei del Model SIS (Centre Obert, Centre Infantil, Matern, Espai Jove,…)
 • Aquests serveis han d’estar tancats des del dia 13/03 per decret de Salut i del DTASF.
 • Cal avaluar aquelles situacions de nuclis familiars o de la infància o adolescència en concret que, el tancament del servei, pot generar situació de màxima vulnerabilitat o risc i treballar solucions a mida amb els Serveis Socials de base de cadascuna de les poblacions.
 • Per als equips professionals dels servis tancats podeu mirar les mesures de flexibilització laboral de l’apartat següent.
 • Aprofitar el tancament del servei per fer treball intern, fomentant el teletreball.
Què fer en una UEC
 • Aquests serveis han d’estar tancats des del dia 13/03 per decret del Departament d’Ensenyament.
 • Per als equips professionals dels servis tancats podeu mirar les mesures de flexibilització laboral de l’apartat següent.
 • Aprofitar el tancament del servei per fer treball intern, fomentant el teletreball.
Què fer en un Servei d’Acolliment Familiar, Preadoptiu
 • No fer reunions presencials dels equips on hi assisteixin tots els membres de forma simultània. Cal pensar solucions alternatives (telemàtiques via Hangouts, per torns…) segons s’ajusti a les possibilitats de cada servei.
 • Reduir al màxim les visites, reunions amb famílies, sessions formatives,… Fer seguiments telefònics, per videotrucada,…
 • Aprofitar per fer treball intern, fomentant el teletreball.
RECURSOS PER ENTITATS Recomanacions de gestió psicològica durant quarentenes per malalties infeccioses. Col·legi Oficial de Psicolegs de Catalunya. Març 2020. El COPC publica aquesta guia de gestió psicològica amb l’objectiu d’evitar que emocions com la por, la tristor o l’avorriment es converteixin en un problema viral afegit. Alhora, la guia pretén fer més tolerable la situació de confinament durant la quarantena. Sports 2 Live ofereix els seus programes d’entrenament presencialment o online. Sports 2 Live posa en disposició de les entitats de l’Acord Ciutadà els seus programes, que poden ser presencials, amb les mesures de seguretat pertinents, o bé online amb les sessions en format vídeo. Amb la convicció que l’activitat física i l’esport poden ajudar a reduir l’avorriment i l’angoixa generada per la situació de confinament, Sports 2 Live proporciona sessions de força, flexibilitat, resistència o ioga dissenytades a mida de les necessitats de les entitats. MESURES DE CAIRE LABORAL
 • Persona treballadora contagiada – La Generalitat realitza una prova i comunica el contagi al Servei de Salut.
 • Persona treballadora aïllada – La Generalitat fa un estudi del possible contacte amb els companys i companyes, i la mateixa, decideix qui es queda aïllada a casa i qui no. En principi, el Servei de Epidemiologia de la Generalitat dona resposta en el transcurs de 2 o 3 dies.
 • En el cas que una persona treballadora estigui contagiada amb baixa mèdica, fins que la Generalitat no corrobori la possible contaminació de la resta de companys/es (habitualment faran consultes via telefònica, doncs estan desbordats), la resta de persones treballadores continuaran al seu lloc de treball, esperant el dictamen a una possible baixa mèdica per aïllament.
Quan la persona treballadora és declarada com a possible contagi per formar part del grup de contacte estret de l’empresa, el Servei de Salut tramita una baixa/alta (14 dies) de malaltia per aïllament (les connotacions econòmiques són assimilades a accident de treball). Bateria de mesures de flexibilització laboral Sense afectació econòmica:
 • Teletreball (compatible amb la “cura dels fills”)
 • Vacances
 • Flexibilitat horària: Pacte bossa d’hores (topall màxim ex. 120 hores, a recuperar en 2020+21, compromís per escrit de recuperació i en cas de baixa o no recuperació descomptar quitança).
 • Flexibilitat horària: Pacte de cobertura d’altres serveis de l’entitat en la que es requereixi cobertura o suport (en el cas de persones treballadores que treballen en serveis tancats i l’entitat disposa de serveis que resten oberts)
 • Flexibilitat horària: Canvi de torns
 • Flexibilitat horària: Treballar en moments nits o cap de setmana (si per organització familiar es requereix ser a casa en el teu torn habitual)
Amb afectació econòmica:
 • Absentisme (descompte bestreta/nòmina)
 • Reducció de jornada per cura de fills
 • Excedència per cura de fills
RECURSOS PER A TREBALLAR AMB LA INFÀNCIA Atenent a la demanda de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut i atenent a la nostra missió de treballar per garantir al màxim els Drets de la Infància, us demanem que treballem la informació i la conscienciació amb les persones a qui acompanyem. Per a fer possible això, compteu amb els següents recursos: Com augmentar la seguretat i prevenir la violència sexual infantil en el confinament? Infografia i document detallat Recomanacions per a la gestió de les emocions dels infants davant el coronavirus Afrontament del dol en la infància i l’adolescència en el context de la pandèmia de la COVID-19 Quan el coronavirus afecta de prop els infants Recomanacions per a la gestió de les emocions dels infants davant el coronavirus Video grup de música Xiula i els confinats. Em quedo a casa Curtmetratges que promouen l’amistat (Fundesplai) Cartell-ciutadania-infants-coronavirus Com podem parlar sobre el coronavirus als infants? (Guia) InfoK – Especial coronavirus InfoK – Especial Tancaments Escoles
Facebook
Twitter
LinkedIn