La infància no pot esperar
Construïm futurs
Fem camí amb la infància i l'adolescència

La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 102 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social.

Actualitat

Els nostres objectius

Incidència

Representatives institucionalment i amb incidència social i política. Amb la implicació de les professionals i les entitats membre.

Enfortiment

Compromeses amb una governança participativa, la transparència, el servei a les entitats i amb perpectiva de gènere i territorialitat.

Defensa dels drets dels infants

Acompanyant infants, adolescents i les seves famílies i treballant perquè esdevinguin agents actius en la defensa dels seus drets.

A FEDAIA treballem per ser un actor polític i social, enfortint la relació entre totes les entitats
i amb l’objectiu de convertir-les en el principal referent en els drets de la infància i l’adolescència.

Informació entitats

Vols formar part de la FEDAIA?

Segueix-nos a les xarxes