“Compromeses amb la protecció i el bon tracte de la infància i l’adolescència”, article de FEDAIA a Social.cat

Opinió

Inici » “Compromeses amb la protecció i el bon tracte de la infància i l’adolescència”, article de FEDAIA a Social.cat

Compromeses amb la protecció i el bon tracte de la infància i l’adolescència
16/02/2024

16/02/2024  Article d’opinió de FEDAIA,  publicat a Social.cat

Aquest 2024 a FEDAIA hem iniciat el desplegament de la política de Protecció i Bon Tracte aprovada en l’exercici anterior. Som la primera federació d’aquestes característiques en comptar amb un protocol que ens compromet a totes a garantir entorns segurs, protectors i lliures de qualsevol mena de violència per tal que totes les infàncies i adolescències puguin desenvolupar els seus cicles vitals.

Una vegada més la federació, que integra més de 100 entitats socials que dediquen els seus esforços a garantir la igualtat d’oportunitats i els drets de les infàncies vulnerabilitzades a Catalunya, es posa al capdavant per tal de fer que l’objectiu final sigui més assolible. Els pròxims mesos des de FEDAIA farem un desplegament d’aquesta política que consistirà en una feina comunitària amb totes les entitats per oferir-los assessorament en aquestes polítiques i per aconseguir que totes les professionals que treballen amb nens, nenes i adolescents estiguin informades i tinguin eines per garantir la millor qualitat en la creació d’aquests espais òptims i segurs. Seran setmanes en què FEDAIA oferirà tota la informació de la qual disposa a les professionals, preparà accions amb les entitats per arribar a totes les afectades i demandarà la seva participació. Així mateix, també haurem de fer feina amb totes les empreses i entitats que col·laboren amb nosaltres per tal que assoleixin i es facin seu aquest compromís.

És una aposta per una forma de treballar que posa en el focus la prevenció, conscients com som que la millor manera d’evitar les desigualtats i les vulneracions dels drets, és procurar que aquestes no es produeixin i que totes estiguem compromeses en l’impuls de mesures que garanteixin el gaudi dels drets de la infància i l’adolescència. Una protecció que esdevé d’aplicar principis basats en el respecte mutu, la dignitat de les persones, la convivència, l’erradicació de tota forma de discriminació i que creí espais segurs on no càpiga cap forma de violència, abús o explotació.

Aquesta política, però, no seria possible sense escoltar les principals afectades. Per això FEDAIA treballa al costat de les entitats per dur a terme una escolta atenta i activa de les infàncies i adolescències que acompanyen. Perquè la participació és una de les pedres angulars en aquestes polítiques adreçades a persones a les quals sovint no se’ls dona la possibilitat de fer aportacions que sens dubte són cabdals per aplicar el bon tracte. La federació vol que les infàncies i adolescències siguin conscients dels seus drets i vol escoltar la seva veu i desitja que de la seva participació puguem totes millorar la nostra feina, que no és altre que garantir el seu benestar i donar-los les millors oportunitats.

Però en aquesta missió FEDAIA no pot estar sola, i per això continuarà treballant perquè aquesta política de protecció i bon tracte ens impliqui a totes, també i especialment aquelles administracions i agents de la vida pública que han de garantir els drets de la infància i l’adolescència que no poden ser alienes als principis que hem inclòs en aquest document.

Facebook
Twitter
LinkedIn