CaixaProinfància - Coordinació territorial

Inici » Projectes » Caixa Proinfància

Des de la Fundació “la Caixa” es va proposar el 2017 atorgar a la FEDAIA un paper preponderant en el nou paradigma d’execució del programa CaixaProinfància (CPI), oferint-li la coordinació territorial de les noves xarxes que es posaven en funcionament a Barcelona ciutat i diversos municipis de la seva àrea metropolitana i província; un encàrrec amb un alt contingut estratègic que consisteix, de manera general, en vetllar per l’harmonització del programa CPI.

En l’actualitat, són 15 xarxes a Barcelona ciutat i 20 a l’àrea metropolitana, que agrupen a més de 180 entitats en 23 municipis.

A Barcelona, el programa CPI té presència en els 10 districtes de la ciutat, en alguns d’ells s’ha constituït més d’una xarxa. 

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dels 36 municipis que la componen, el programa CPI està present en 12 d’ells: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Vicenç dels Horts i Badia del Vallès. L’AMB és una de les àrees més poblades d’Europa. En 1987 es va constituir una organització supramunicipal amb competències pròpies en cohesió, equilibri territorial, habitatge, transport i mobilitat, cicle de l’aigua, residus i medi ambient. 

Igualment, s’han establert xarxes CPI en altres 11 municipis de la província de Barcelona (Granollers, Canovelles, La Llagosta, Ripollet, Martorell, St. Andreu Barca, Mataró, Sabadell, Terrassa, Rubí, Vilanova I La Geltrú), algunes d’elles unint 2 municipis. 

Els objectius generals que orienten el Programa CaixaProinfància:

  • Afavorir el desenvolupament de les competències del nen, nena i adolescent i la seva família, que permetin millorar els seus processos d’inclusió social i autonomia.

  • Promoure el desenvolupament social i educatiu del nen i de la nena en el seu context familiar, escolar i social.

  • Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu dels nens i nenes i les seves famílies.

Les tasques a desenvolupar:

El principal objectiu del projecte encomanat a la FEDAIA en la Coordinació de Ciutat del Programa CaixaProinfància és vetllar per la correcta implementació del Model d’atenció del programa a tots els territoris tant a la ciutat de Barcelona com a aquells municipis de l’àrea metropolitana a on es desenvolupa, el correcte funcionament de les xarxes territorials establertes tenint cura de la seva harmonització, el suport i implementació del nou model territorial i l’anàlisi del territori sobre la base de l’estudi del mapatge ja establert i seguiment dels Plans Operatius de cada xarxa per tal de realitzar un Pla de Ciutat.

Per altra banda, identificar i implantar oportunitats de millora, garantir una correcta distribució territorial de serveis especialitzats (reforç educatiu, atenció psicoterapèutica, educació no formal i temps lliure, suport educatiu-familiar…,etc), i la identificació de punts febles que impedeixen la implementació d’un treball en xarxa territorial, constitueixen altres objectius de la tasca com a coordinadora de ciutat. 

Projectes-Caixa-Proinfancia