Publicacions

Inici » Publicacions

Informes i estudis

El resultat del debat i opinió dels i les professionals dels serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc i la seva implementació, elaborat per Grup de recerca GRISIJ de la UB i coordinat per Núria Fuentes-Peláez 

Les necessitats emocionals i econòmiques augmenten entre la infància i l’adolescència de famílies en situació de vulnerabilitat. Les famílies monomarentals són les que han patit més les conseqüències de la pandèmia.  Són algunes de les constatacions extretes de de l’estudi liderat per FEDAIA i coordinat per la doctora Núria Fuentes-Peláez (UB). 

Una reflexió conjunta entre professionals de les entitats socials de FEDAIA i dels ens locals, que analitza les demandes tècniques que emanen del nou Model SIS i les diferents situacions territorials a la demarcació de Barcelona, sota la coordinació de FEDAIA i Diputació de Barcelona.

Manuals i articles

Col·lecció Models de Qualitat

Col·lecció Reflexions

Màrius Martínez, doctor en Ciències de l’Educació, repassa algunes de les prioritats que caldria fixar en relació a la inversió en educació. No és un article sobre economia de l’educació sinó sobre els àmbits i els processos educatius que incrementen la qualitat de l’educació i que poden ser factors de desenvolupament per a una persona, un col·lectiu, un territori i per a un país.    

Com ens apunta l’ autor, Jordi Grané, filòsof i assagista del resiliar, “no n’hi ha prou en que neixi un infant, cal portar-lo al món. Això vol dir que per arribar a ser nosaltres mateixos com a éssers humans, no tenim cap més remei que estar amb els altres. Dit d’altra manera, un nounat no pot sobreviure sol, només podrà tenir la possibilitat d’esdevenir humà amb plenitud si es desenvolupa en una trama de vincles afectius segurs i sans teixits al seu voltant.

Article d’Ana Novella, professora de la Facultat de Pedagogia de la UB i membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM), on s’apunta que degut al moment històric en el que ens trobem, de situació de crisi i indignació social davant de certes polítiques,  estem en un dels millors moments en pro de la democràcia participativa. En aquest marc social i polític està emergint una gran revolució en la participació infantil. 

Xavier Riudor, director del gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitza al detall la realitat educativa del país. Però ho fa tenint en compte l’actual context socioeconòmic dels nostres infants i de les seves famílies. L’autor reflexiona sobre quina ha estat la resposta del sistema educatiu i ens aporta dades comparatives en el temps i a nivell de l’OCDE. 

El professor de Sociologia de la Universitat de Saragossa, Pau Marí-Klose, posa l’accent en la necessitat de convertir la infància en una prioritat de les polítiques públiques. Malgrat les altes taxes de pobresa infantil a Catalunya i Espanya, aquest problema continua invisible i la falta de polítiques específiques que afavoreixin el benestar de la infància ha col·locat a Catalunya i Espanya a la cua de la UE en aquesta matèria. Invertir en infància representa un estalvi important a la societat