Membres honorífics i adherits

Inici » Membres honorífics i adherits

Membres honorífics

L’article 8 dels Estatuts de la FEDAIA recull que “la Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea el nomenament de membres d’honor a les persones que, degut a la seva reconeguda trajectòria personal o professional o bé per haver proporcionat la seva col·laboració a l’entitat, es facin mereixedors d’aquesta distinció. Aquest tipus de membres no tindran el deure de pagar quotes i pel que fa a la seva participació, tindran el dret d’assistir i de veu a les reunions dels òrgans de govern, però no podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollits pels càrrecs socials“.

Membres adherits

Segons l’article 8 dels Estatuts de la FEDAIA els membres adherits són “aquelles persones jurídiques que, malgrat no compleixen els requisits de l’article 5 d’aquests Estatuts per esdevenir membres de ple dret, volen donar suport i participar en l’assoliment dels objectius de la Federació. Els membres adherits tindran la obligació de pagar un tipus especial de quotes i pel que fa a la seva participació, tindran el dret d’assistir i de veu a les reunions dels òrgans de representació i de les comissions de treball de l’entitat, sempre que siguin convidats per la junta directiva, però no podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollits pels càrrecs socials.”