Formació

Inici » Formació

La FEDAIA, des de l’Eix d’Enfortiment, elabora una oferta formativa recollint les necessitats de la comunitat de la federació. Les comissions i grups de treball són l’eix central per vehicular i organitzar aquestes formacions. 

Anualment la FEDAIA aprova una planificació de la formació oferta.

Unitats d’Escolarització Compartida (UECS)

S’organitzen trobades d’especialistes per a treballar l’avaluació dels i les joves de UECs en el sí del sistema educatiu a Barcelona. Càpsules formatives i l’EdcampUEC,

Model SIS

Jornades i càpsules formatives per a les professionals i, des de 2021, l’EdCOmp, el primer Edcamp online d’educadors/es dels Centres Oberts de FEDAIA.

Centres Residencials

Càpsules formatives.

Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

S’organitzen jornades que siguin de l’interès de les entitats que tenen serveis SIS per explicar el model de concertació de places dels ajuntaments i el desplegament territorial.

Acolliments Familiars

Organització i desenvolupament de la Jornada Tècnica Acolliments Familiars.

Serveis Preadoptius

Organització de la Trobada Tècnica dels Serveis Preadoptius.

Fòrum FEDAIA

Des de 1997, celebrem el Fòrum amb la finalitat de fomentar i millorar el treball en xarxa en un espai de trobada, d’intercanvi, de reflexió i diàleg entre les diferents professionals que treballen a entitats o serveis, d’ iniciativa social i de l’administració pública, i que formen part del context dels infants i joves que es troben en situació de risc social o desemparament.