FEDAIA

Inici » Qui som » LA FEDERACIÓ

102 entitats
314.277 infants i adolescents
90.077 famílies
15.348 professionals

Som una organització compromesa amb la transformació social per avançar en la garantia dels drets de les infàncies i adolescències.  Representem el conjunt d’entitats socials catalanes, promovent els drets de les infàncies i defensant la igualtat d’oportunitats de les més vulnerabilitzades. Ens defineix la reivindicació dels drets a l’educació, la formació, la participació, la salut, el bon tracte i la protecció davant el desemparament, negligències, abusos i violències. 

La FEDAIA som la federació que agrupem, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies en situació de vulnerabilitat. Formada per 102 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que acompanyen més de 314.277 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. 

Nascuda l’any 1996, per iniciativa de les seves entitats sòcies, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (292 de la secció 2a del Registre de Barcelona). 

Les 102 entitats d’iniciativa social que la componen i la FEDAIA tenim la missió d’avançar en els drets de la infància i afavorir la igualtat d’oportunitats en el marc de referència de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya en 1990.

La FEDAIA som una organització que treballa des de la mirada conjunta de totes les entitats, enfortint les relacions entre elles, la seva participació i cohesió amb l’objectiu de representar els seus interessos, així com els que facin referència a la defensa dels drets de la infància i adolescència que viu a Catalunya, incidint socialment i políticament. En total representem a 15.348 professionals i 4.800 voluntaris.

La federació està basada en valors com la transparència, amb una orientació ètica, que vetlla pel bé comú de totes les entitats membre, defensant-ne els drets i deures, fent d’altaveu del seu treball, expertesa i bones pràctiques de les professionals i entitats membre, facilitant el compartir i socialitzar el seus coneixements. I alhora garantint la inclusió, la perspectiva de gènere i la territorialització com a eixos de treball. 

I tot en un àmbit de col·laboració i reconeixement de les diferents entitats i les administracions competents, reforçant les aliances estratègiques amb organitzacions del tercer sector, àmbit universitari i col·legis professionals. 

Serveis entitats

FEDAIA agrupa a 102 entitats d’arreu de Catalunya que, a través de serveis que realitzen una tasca socioeducativa,  garanteixen la prevenció de situacions de risc de la infància, adolescència i joventut, així com la seva protecció, treballant conjuntament amb les seves famílies i la seva comunitat.

Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescent

Es caracteritzen i treballen entorn a una educació activa, integral, intercultural, d’igualtat d’oportunitats i fomentada en valors.

Serveis de mediació per  Acolliments i Adopcions

Serveis d’acompanyament i seguiment per integrar els infants en una família de forma transitòria o definitiva.

Serveis Residencials per Infància i Adolescència

Per garantir la igualtat d’oportunitats amb la protecció de les persones menors que necessiten una guarda i educació alternatives a la seva família d’origen.

Unitats d’escolarització compartida (UEC) 

Per garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar.

Barnahus – Unitat integrada d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual

Entitats de FEDAIA gestionen els serveis dels centres d’acompanyament i acollida d’infància i adolescència víctima d’abusos sexuals en què reben l’atenció d’un equip pluridisciplinari. 

Un projecte de la Generalitat que encapçala el Departament de Drets Socials amb la participació d’altres departaments del Govern i que té com a finalitat  la prevenció,  detecció precoç, atenció i  recuperació d’infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals mitjançant una actuació i una intervenció coordinades i eficaces de totes les institucions.