FEDAIA

Inici » Qui som » LA FEDERACIÓ

102 entitats
314.277 infants i adolescents
90.077 famílies
15.348 professionals

La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 102 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. 

Nascuda l’any 1996, per iniciativa de les seves entitats sòcies, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (292 de la secció 2a del Registre de Barcelona). 

Les 102 entitats d’iniciativa social que la componen i la FEDAIA tenen la missió d’avançar en els drets de la infància i afavorir la igualtat d’oportunitats en el marc de referència de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya en 1990

La FEDAIA és una organització que treballa des de la mirada conjunta de totes les entitats, enfortint les relacions entre elles, la seva participació i cohesió amb l’objectiu de representar els seus interessos, així com els que facin referència a la defensa dels drets de la infància i adolescència que viu a Catalunya, incidint social i políticament. En total representem a 3.500 professionals i 4.800 voluntaris.

La federació està basada en valors com la transparència, amb una orientació ètica, que vetlla pel bé comú de totes les entitats membre, defensant-ne els drets i deures, fent d’altaveu del seu treball, expertesa i bones pràctiques de les professionals i entitats membre, facilitant el compartir i socialitzar el seus coneixements. I alhora garantint la inclusió, la perspectiva de gènere i la territorialització com a eixos de treball. 

I tot en un àmbit de col·laboració i reconeixement de les diferents entitats i les administracions competents, reforçant les aliances estratègiques amb organitzacions del tercer sector, àmbit universitari i col·legis professionals. 

Serveis entitats

FEDAIA agrupa a 102 entitats d’arreu de Catalunya que, a través de serveis que realitzen una tasca socioeducativa,  garanteixen la prevenció de situacions de risc de la infància, adolescència i joventut, així com la seva protecció, treballant conjuntament amb les seves famílies i la seva comunitat.

Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescent

Es caracteritzen i treballen entorn a una educació activa, integral, intercultural, d’igualtat d’oportunitats i fomentada en valors.

Serveis de mediació per  Acolliments i Adopcions

Serveis d’acompanyament i seguiment per integrar els infants en una família de forma transitòria o definitiva.

Serveis Residencials per Infància i Adolescència

Per garantir la igualtat d’oportunitats amb la protecció de les persones menors que necessiten una guarda i educació alternatives a la seva família d’origen.

Unitats d’escolarització compartida (UEC) 

Per garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar.