FEDAIA comparteix l’eina IAQI per avaluar els Serveis SIS

Notícies

Inici » FEDAIA comparteix l’eina IAQI per avaluar els Serveis SIS

FEDAIA comparteix l'eina IAQI per avaluar els Serveis SIS
10/07/2024

Des d’avui, l’eina IAQI, que presenta una relació d’indicadors per valorar i analitzar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa amb Famílies en Situació de Risc, ja està a l’abast de tothom.  L’eina és el resultat de la col·laboració  entre la FEDAIA, la Diputació de Barcelona i el Grup
de recerca GRISIJ (Grup de recerca en intervencions socioeducatives infància i joventut), i s’ha d’entendre vinculada a la “Guia d’estàndards del Servei d’Intervenció amb famílies amb infància i adolescència en risc” que vàrem publicar  el 2023.

IAQI pretén incidir en la millora de la qualitat dels serveis i promoure la cultura de l’avaluació i la reflexió per afavorir les innovacions en la pràctica socioeducativa que posin al centre la infància, l’adolescència i les famílies. I aquest objectiu té com a base un procés rigorós de recerca.

Aquesta setmana FEDAIA hem presentat  IAQI  a les entitats perquè en facin l’aplicació i poder-la convertir en una eina útil per a totes les persones que treballen amb els serveis SIS-Famílies. Es tracta d’una   primera versió de l’eina, un pilotatge que esperem validar amb un estudi futur de la seva implementació. Entrem, doncs, en  una nova fase de la recerca en la qual  animem a participar les entitats que treballen en serveis del SIS-famílies.

*Trobareu  l’eina IAQI. Indicadors per avaluar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa a Famílies en Situació de Risc (SIS-Famílies) a Publicacions de la web.

Facebook
Twitter
LinkedIn