Fundació SERGI – Iniciem el projecte “ReHabitem” per aconseguir més habitatge social

Notícies

Inici » Fundació SERGI – Iniciem el projecte “ReHabitem” per aconseguir més habitatge social

Fundació SERGI - Iniciem el projecte "ReHabitem" per aconseguir més habitage social a la ciutat de Girona, Sarrià de Ter i Salt
05/04/2023

05/04/2023 Notícia de la Fundació SERGI

El projecte pretén aconseguir la cessió d’habitatges que es troben en desús, rehabilitar-los i donar-los una funció social.
Aquests habitatges es destinaran a allotjar-hi famílies i persones en situació de vulnerabilitat que rebran un acompanyament professional durant la seva estada.
Justificació

Cada vegada un nombre major de famílies veuen vulnerat el seu dret a disposar d’un habitatge digne on residir i on poder fer realitat el seu projecte vital. Paradoxalment, als nostres barris hi ha massa habitatges, alguns de particulars, que es troben buits i en desús (a Girona, per exemple, l’any 2020 hi havia 870 habitatges buits, segons l’Ajuntament). El projecte “ReHabitem” pretén, a través de la rehabilitació, facilitar la mobilització d’aquests immobles, la seva posada a punt i la posterior acollida de persones i famílies que estan excloses del mercat residencial.

Objectius

Augmentar la borsa d’habitatges de la Fundació SERGI per tal de poder garantir el dret a un habitatge digne de les famílies ateses que es troben en situació d’exclusió residencial.
Aconseguir l’empoderament de persones ateses a través de l’acompanyament social, per tal que després de l’estada als habitatges puguin assolir l’autonomia necessària per llogar un habitatge del mercat lliure.
Millorar els barris reduint la presència de pisos en desús i evitant la degradació de la zona i millorar el confort i l’eficiència energètica dels habitatges per tal d’evitar situacions de pobresa energètica.

Funcionament

El projecte es vol adreçar a petits propietaris d’habitatges buits que necessiten algun tipus de rehabilitació per poder-se llogar o vendre i que no disposen de recursos propis per a portar-ho a terme o que senzillament prefereixen, per comoditat o manca de temps, que se n’encarregui una entitat de confiança.

La persona propietària que disposi d’un habitatge en desús, que per exemple el pot haver heretat d’un familiar directe i que no el necessiten a curt/mig termini, el pot cedir temporalment (mínim 6 anys) a la Fundació SERGI. D’aquesta manera, es pot beneficiar de certs avantatges com son: estudi de viabilitat de la rehabilitació (si és necessari), gestió administrativa gratuïta, tramitació de la cèdula d’eficiència energètica, cobrament garantit mensual del lloguer, assegurança multirisc gratuïta, bonificació d’un % de l’IBI, segons municipi, finançament del cost de la rehabilitació o alguna part, amb el lloguer acordat, i evidentment, el retorn de l’habitatge en el mateix estat de conservació o amb la rehabilitació finalitzada.

Alhora, tindrà la satisfacció de contribuir a una causa social, amb la garantia i tranquil·litat que l’entitat realitzarà un seguiment de l’habitatge i un acompanyament social a les famílies llogateres.

Ubicació i influència

El projecte es desenvoluparà inicialment al municipi de Girona i la seva conurbació més immediata, Salt i Sarrià de Ter. En una segona fase podria estudiar-se l’ampliació a altres municipis on la Fundació disposa d’un servei d’habitatge (actualment a La Bisbal d’Empordà, Figueres, Lloret de Mar, Vidreres, Tossa de Mar, Santa Coloma de Farners i Sils).

La novetat del projecte

La Fundació SERGI fa més de 20 anys que treballa per oferir habitatge social. Fins ara els habitatges que s’incorporaven a la borsa de lloguer de SERGI havien d’estar a punt per a ser utilitzats. Amb el nou projecte “ReHabitem” es vol incidir en la reforma del parc d’habitatges que es troba desocupat millorant alhora, carrers i barris i l’eficiència energètica dels habitatges.

També es una novetat del projecte la voluntat d’enxarxament amb entitats i col·lectius. El projecte es realitza amb la implicació de:

Fundació SERGI: Gestió del projecte i de la borsa d’habitatges, contacte amb propietaris, seguiment periòdic i acompanyament social professional a les famílies llogateres.
Garbet Cooperativa: Realitza la rehabilitació. Cooperativa d’inserció laboral especialitzada en rehabilitació d’habitatges i edificis.
Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona i Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya: Facilita tràmits com l’estudi de rehabilitació i cèdules.
Col·legi API de Girona: Col·labora en la difusió i promoció entre els seus associats.
Coordinadora d’Associacions veïnals de Girona: Col·laboren amb la difusió del projecte i a trobar habitatges, per a benefici de la comunitat i millora dels barris.
COOP57: Finançament, d’acord amb els valors ètics de l’economia social i solidària.

I amb la col·laboració de:

Bàsquet Girona i Òmnium Gironès: col·labora amb la sensibilització entre els seguidors o associats i en la difusió del projecte per a trobar habitatges.
Ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i Salt: col·labora en la difusió, la bonificació de l’IBI als propietaris i en alguns casos en l’exempció de l’impost d’obres.
Agència de l’Habitatge-XHIS i Diputació de Girona-DIPSALUT: suport en el finançament del seguiment social dels habitatges incorporats als projecte.
Assegurances Allianz Maria Rosa Agustí: Donatiu a partir de les assegurances contractades dels habitatges.
Comunalitat del Güell: Col·labora amb la difusió del projecte per a benefici de la comunitat i millora dels barris.
NOMON design: disseny gràfic i branding. 

Més informació a: Fundació Sergi/ReHabitem

Facebook
Twitter
LinkedIn