“La lluita contra la pobresa infantil no pot esperar”- article de FEDAIA a Social.cat

Opinió

Inici » “La lluita contra la pobresa infantil no pot esperar”- article de FEDAIA a Social.cat

La Lluita contra la pobresa infantil no pot esperar
07/05/2024

07/05/2024 Article d’opinió de FEDAIA,  publicat a Social.cat

Aquest 12 de maig la ciutadania catalana està convocada a elegir el pròxim Parlament de Catalunya del que n’ha de sortir un nou Govern. L’avançament de les eleccions va aturar l’aprovació d’uns pressupostos que destinaven més diners a les polítiques sanitàries, educatives i socials al nostre país. Va ser un gir inesperat per a totes i una nova aturada dels compromisos assolits en aquestes partides, també en el tercer sector social.

És per això que les entitats que acompanyem les infàncies, adolescències vulnerabilitzades i les seves famílies exigim al Govern sorgit de les urnes que mantingui els compromisos per augmentar els recursos en polítiques socials i especialment en allò que fa referència a la garantia dels drets de les infàncies, com per exemple l’erradicació de la pobresa infantil. A Catalunya hi ha un índex d’infància i adolescència en situació de pobresa que supera tots els països del nostre entorn, i una correspondència inequívoca en relació amb la despesa que es destina per aquestes persones des dels pressupostos de les administracions. Per això FEDAIA demana que comenci un procés d’equiparació de la despesa pública amb la mitjana europea. Mentre a Catalunya s’hi destina un 1,6% del PIB, la mitjana europea és del 2,5%.

En aquest sentit, FEDAIA reclamarà al Govern que es mantingui l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil iniciada per l’executiu català la legislatura passada, i de la qual hem format part, i es comencin a desplegar mesures urgents com una prestació universal per fills a càrrec, la universalització de l’atenció a la petita infància, especialment per a aquella infància en situació de risc, mantenint el projecte per a la gratuïtat dels serveis d’escola bressol, avançar per garantir als serveis de salut de caire més especialitzat com l’odontologia, l’oftalmologia i la salut mental i amb la cobertura necessària per a fer un bon tractament i fent polítiques valentes per garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones que ho necessitin.

I alhora volem recordar que a Catalunya està en vigor el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, pel qual s’han de definir les partides pressupostàries clares i alhora s’han de garantir els recursos en el desplegament del Model SIS (Serveis d’intervenció socioeducativa), corregint la manca de recursos per part dels ens locals a l’hora de complementar i alhora reconèixer l’atenció professionalitzada dels tres nivells de risc.

Perquè FEDAIA manté que la lluita pels drets fonamentals i la igualtat d’oportunitats hauria de ser una prioritat de qualsevol agenda política, i més enllà de les bones paraules, si no posem fil a l’agulla de manera urgent, la situació d’emergència social que vivim dia rere dia tendirà a empitjorar i la infància i l’adolescència en risc de vulnerabilitat no mereixen que situacions inacceptables es cronifiquin.

Facebook
Twitter
LinkedIn