Eleccions 28M| Demanem compromís amb la infància i l’adolescència

Notícies

Inici » Eleccions 28M| Demanem compromís amb la infància i l’adolescència

FEDAIA demana un compromís amb la infància i l’adolescència a les alcaldies sorgides de les urnes
09/05/2023

Proposa deu mesures per evitar que es cronifiquin les situacions de vulnerabilitat en què viu una tercera part dels infants i adolescents de Catalunya.

9-maig-2023 Davant la imminent constitució de les pròximes corporacions municipals, FEDAIA demana als nous ajuntaments, consells comarcals i diputacions que es comprometin a fer front a la situació d’emergència social que viu una tercera part de la població infantil i adolescent de Catalunya. Més d’un milió i mig de famílies viuen en risc d’exclusió social i no totes tenen tots els serveis garantits. Per això, des de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència es fan una sèrie de demandes que pugui revertir una situació anòmala en un país desenvolupat.

1. Augmentar els recursos que es destinen a les polítiques públiques destinades a millorar el benestar de tota la infància i l’adolescència i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a una alimentació equilibrada i saludable a un habitatge amb condicions dignes (climatització adequada, espais de privacitat, de jocs o d’estudi, etc. i a l’accés a activitats esportives, de lleure, d’oci, de cultura, etc.

2. Incrementar les polítiques preventives d’acompanyament socioeducatiu, empoderament i mentoria a les famílies amb infància a càrrec per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

3. Fer programes d’accés a les eines digitals per garantir el dret digital de tota la infància i adolescència.

4. Accelerar el decret d’educació inclusiva des dels municipis perquè cap persona en quedi exclosa en la seva formació i educació, així com garantir l’atenció educativa o socioeducativa en la franja 0-3 anys en aquelles famílies en situació de més vulnerabilitat. 

5. Suport a les entitats socials en els programes de salut mental més enllà de les teràpies clíniques.

6. Posar en marxa mecanismes de participació real de la infància i l’adolescència per tal que tinguin veu i participin en la coproducció de les polítiques públiques que els afecten.

7. Crear oportunitats per l’emancipació i autonomia de les persones extutelades en matèria d’accés a la inserció laboral i a l’habitatge.

8. Fer polítiques per implementar la llei de protecció davant qualsevol tipus de violència (LOPIVI), especialment a grups amb més risc de victimització.

9. Generar municipis inclusius que enforteixin les xarxes relacionals i socials per fomentar la cohesió social per evitar situacions d’aïllament social i exclusió. .

10.  Millorar l’eficàcia de les polítiques públiques amb una major transversalitat que ens facilitin poder treballar de forma integral i amb la cerca de mètodes més àgils per desenvolupar solucions i respostes adequades a les necessitats de les persones i posant-les al centre

FEDAIA creu que mesures com aquestes són imprescindibles per a la cohesió i desenvolupament just dels nostres municipis i ajudarien a evitar la cronificació de precarietat en què moltes persones hi estan immerses.

Facebook
Twitter
LinkedIn