Unes eleccions amb perspectiva d’infància

Opinió

Inici » Unes eleccions amb perspectiva d’infància

Unes eleccions amb perspectiva d’infància
09/05/2023 Article publicat a Social.cat

09/05/2023 Article d’opinió de FEDAIA publicat a Social.cat

En vint dies estarem totes convocades a les urnes per decidir les polítiques públiques en l’entorn municipal. Els qui segur que no ho estaran seran les persones que no hagin arribat a la majoria d’edat, és a dir la infància i l’adolescència. No obstant totes i cadascuna de les polítiques municipals que es decideixen tenen una afectació directa a la infància d’aquell municipi. Per això és necessari que els candidats i candidates facin l’esforç de mirar més enllà de les necessitats electorals i posin la infància, l’adolescència i la joventut com un dels seus centres d’interès. I això vol dir que, a banda de pensar i proposar polítiques específiques per a aquesta part de la ciutadania, també incorporin la perspectiva d’infància i joventut en el disseny de totes les altres. 

Per començar, al nostre entendre, que hàgim acceptat durant tant de temps que una tercera part d’aquestes persones estiguin en una situació de pobresa amb una lamentable tendència al creixement els últims anys, hauria de ser motiu d’alarma per aquells que volen gestionar les polítiques públiques des dels municipis. Per això des de les entitats que acompanyem la infància i l’adolescència demanem que les corporacions municipals sorgides de les urnes tinguin en compte aquesta variable i afegeixin aquesta perspectiva a les seves polítiques i que incloguin partides pressupostàries destinades a fer polítiques preventives per fer front a la pobresa, per garantir l’accés universal de tota la infància als serveis socials i que s’aboquin més esforços en polítiques per orientar i acompanyar les famílies en qüestions vinculades a la criança i a la parentalitat positiva. 

Per altra banda, des de la FEDAIA també reclamem que s’incorporin mecanismes de participació reals i efectius perquè infants i adolescents vegin garantir un dret fonamental, es puguin expressar i puguin coparticipar en el disseny de les polítiques públiques. 

Perquè, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats per a totes, cal començar per treballar l’empoderament de les persones. Això en molts casos també vol dir garantir espais segurs per a la infància i l’adolescència. En aquest sentit, des de la FEDAIA també volem un compromís ferm de les administracions per posar els recursos necessaris per a poder garantir l’emancipació i autonomia de les persones joves extutelades, per ajudar a implementar la llei de protecció davant qualsevol mena de violència (LOPIVI), i per crear els escenaris necessaris que garanteixin drets com l’accés a una alimentació sana i variada, l’accés a un habitatge digne i segur, l’accés a l’educació en totes les edats, l’accés a la cultura, al lleure educatiu i a l’oci, l’accés a la connexió digital de forma universal, entre d’altres.   

Són demandes que són elementals i que no caldria haver de fer si la situació fos justa. El cas, però, és que som davant d’una emergència social que corre el risc de cronificar-se i, per això, creiem que és urgent actuar-hi. També des dels municipis. Perquè garantir els drets de totes les persones inclou també tenir en compte a la infància, adolescència i joventut i treballar per fer societats més equitatives, justes i equitatives. I en aquesta elecció ara els i les alcaldables també hi tenen alguna cosa a dir. 

Elisenda Xifre
Presidenta de la FEDAIA

Facebook
Twitter
LinkedIn