Commemorem l’aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància

Notícies

Inici » Commemorem l’aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància

Commemorem l’aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància
20/11/2020

Avui celebrem el 31è aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància, aprovada per l’ONU. Una celebració que, un any més, encarem amb optimisme i esperança, però amb el realisme que encara ens queda molta feina a fer com a societat per a avançar en el total reconeixement i garantia dels Drets de la Infància. Aquesta última dècada, ens hem dotat d’uns instruments legals per poder avançar en aquesta direcció, però, així i tot, en situacions com l’actual, de crisi sanitària, social i econòmica, la infància, adolescència i joventut en situació de vulnerabilitat acaba sent víctima d’aquestes situacions.

Durant els anys de crisi del 2009, la vulnerabilitat de la infància a Catalunya i a Espanya va augmentar molt i ho va fer molt més que en altres grups d’edat. En l’informe de FEDAIA Pobresa infantil a Catalunya publicat l’any 2012, hi detallàvem xifres i hi explicàvem les conseqüències en la infància, proposant solucions per, com indica la Convenció, garantir que els drets de la infància siguin respectats per sobre de qualsevol situació econòmica per la qual travessi el país. Malauradament, ja en aquelles dates, un de cada quatre infants vivia sota el llindar de pobresa, un 23,7%, fet que afecta greument al dret de tots aquests infants a tenir un nivell de vida adequat que els permeti desenvolupar-se plenament com a persones. Les últimes dades d’Idescat situen aquest percentatge en el 31%, un percentatge superior al de qualsevol altre grup d’edat.

Per altra banda, Espanya (i Catalunya no és una excepció) se situa a la cua de la Unió Europea en els capítols de despesa en transferències a famílies amb infància a càrrec, i de la capacitat d’aquestes despeses per a reduir la pobresa infantil. Hem de poder garantir que les famílies o les persones que els tenen, els assegurin unes bones condicions de vida, i en el cas de la impossibilitat de cobrir aquestes necessitats, els Estats han de donar ajuts materials i programes de suport, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l’habitatge, tal com indica l’article 27 de la Convenció dels Drets de la Infància.

L’estudi recentment publicat per FEDAIA sobre l’impacte de la crisi de la Covid-19 en els serveis adreçats a la infància i l’adolescència més vulnerables, elaborat per l’equip de recerca del GRISIJ encapçalat per la doctora Núria Fuentes Peláez, recull quines són les necessitats més habitualment detectades en les famílies amb les quals treballem, fent èmfasi en els reptes que ens plantegem per superar-les. Les necessitats relacionades amb la situació econòmica de les famílies i els recursos de què disposen han tingut, de manera important, un impacte en el benestar emocional de les famílies, en un alt grau d’atenció les necessitats econòmiques (ingressos, prestacions), les relacionades amb la situació laboral (atur), de subministrament de productes d’alimentació i les relacionades amb els recursos tecnològics i de connectivitat. Aquestes preocupacions i angoixes relacionades amb les necessitats econòmiques i amb les mesures restrictives per evitar el contagi de la Covid-19 han afectat en major grau, en un 57%, a les estructures familiars monoparentals, i, segons les llars, en un 59% a les compostes per infants menors de sis anys.

Altres dues grans preocupacions de les famílies en situació de vulnerabilitat detectades per les professionals han estat les dificultats per disposar de les condicions òptimes per exercir les funcions parentals i atendre els aspectes sobre el desenvolupament de la infància.

L’increment de la despesa social en infància pot contribuir a reforçar la capacitat de les persones per fer front a circumstàncies d’adversitat a les seves vides, prevenir problemes socials i fer més productiva i competitiva la nostra força de treball en l’economia global del coneixement. Això ha de permetre assentar sobre bases més sòlides els Estats del benestar.

Estudis com el d’Unicef L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya. Deu anys per a l’acció, mostren que cinc anys després de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, la pandèmia Covid-19 sorgida el 2020 ha causat enormes efectes i impactes en la infància i joventut en situació de més vulnerabilitat, agreujant situacions de manca d’igualtat d’oportunitats i pobresa que moltes d’elles ja anaven patint. La precarietat de moltes llars familiars ha agreujat les situacions de pobresa.

Per aquest motiu, des de la FEDAIA tornem a insistir en el fet que cal seguir millorant l’actual sistema d’atenció a la infància, invertint i potenciant els serveis preventius, de protecció, educació i salut, així com aquelles iniciatives que promoguin la seva participació, ja que la infància no pot esperar. Cal abordar amb celeritat els reptes actuals per revertir aquesta situació i avançar en la igualtat d’oportunitats de la infància i el seu benestar.

Considerem necessari que es garanteixi que cap nen o nena i cap persona jove quedi exclosa, prioritzant les actuacions enfocades a resoldre aquelles situacions de més vulnerabilitat i de vulneració de drets.

Com no podria ser d’una altra manera, hem treballat amb les administracions per detectar aquestes vulneracions de drets i proposar solucions. I ho hem fet en el marc de l’Observatori dels Drets de la Infància en el que, conjuntament amb altres organitzacions, hem posat de manifest diverses vulneracions de drets de la infància que s’han donat en la situació emergent de la pandèmia, durant el primer confinament, com el dret a un nivell de vida adequat, dret a la salut, dret a la participació, dret a l’educació i a la Igualtat d’oportunitats, dret a l’educació en el lleure i, en el cas de la infància i adolescència atesos en el sistema de protecció, a banda de ser víctimes de moltes d’aquestes situacions, s’han sumat les dificultats de poder fer les visites amb la seva família biològica i la qualitat de les visites, així com les dificultats per garantir els mateixos drets de la població general durant la desescalada (per exemple en les sortides).

Aquest treball ha permès que, en aquesta segona onada de la pandèmia, s’avancés en, per exemple, garantir del dret a l’educació mantenint les escoles obertes, el dret a poder visitar a les seves famílies biològiques, entre d’altres.

Un altre exemple del treball que la FEDAIA està fent en la defensa dels Drets de la Infància, i en concret respecte al Dret a la Participació, és el treball que es va fer en el marc del 24è Fòrum de la FEDAIA, a partir del qual hem incentivat la participació de més d’un centenar d’infants i joves per compartir i recollir, de manera col·laborativa, les seves preocupacions, propostes i solucions amb l’impuls de Hackathons.

La FEDAIA i les entitats membres seguim treballant per continuar fent prevaldre l’interès superior de l’infant i avançar en garantir els drets de la infància per així evitar els efectes de la seva vulneració, que a banda dels efectes immediats a curt i mitjà termini, aquests tindran greus repercussions en la seva vida adulta.

Facebook
Twitter
LinkedIn