Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » ABD Associació Benestar i Desenvolupament

Contacte

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

És una ONG que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta i que presta actualment més de 65 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social. Els col·lectius amb els que treballa són la infància i l’adolescència, les famílies, la dona, la gent gran, les persones amb dependència, les que viuen en VIH/Sida, d’entre d’altres. L’àmbit territorial d’intervenció d’ABD és estatal, amb la seva seu central a Barcelona i delegacions a Madrid, Andalusia i Balears. També intervé en l’àmbit europeu amb el lideratge de programes específics de la xarxa d’associacions europees i amb una presència cada vegada més gran a Llatinoamèrica.

Carrer de Quevedo, 2, local, 08012 Barcelona