Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » AD Iniciatives Socials

Contacte

AD Iniciatives Socials

És una associació que neix a Girona l’any 1994. La seva activitat està centrada en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància, adolescència i joventut, incidint en les seves famílies, el seu entorn i en la societat. Tot i que el seu àmbit és estatal, la intervenció que realitza està centrada en les comarques de Girona, on gestiona diferents serveis com ara centres oberts, serveis d’acolliments familiars, formació prelaboral per a joves, entre d’altres.
Carrer de Joan Alsina, 3, 2n, 17003 Girona