Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » Associació L’Esquitx

Contacte

Associació L’Esquitx

És una associació ubicada al Casc Antic de Barcelona que des del 1985 realitza una tasca d’educació i acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic i educant a través de valors universals com el respecte, la tolerància, la convivència i el diàleg. Participa de forma activa en la vida social i associativa del barri i de la ciutat, integrant-se en diferents plataformes i comissions que treballen pel desenvolupament personal i social de les persones.
Plaça de Pons i Clerch, 4, 08003 Barcelona