Entitats membres

Contacte

Creu Roja

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països. Neutral i imparcial, el Moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats. En l’àmbit de la infància i la joventut disposa de diferents serveis assistencials com centres de mediació social, d’acollida familiar, d’atenció a la infància hospitalitzada, ludoteques, punts de trobada familiar, entre d’altres.

Carrer de Joan d'Àustria, 118, 120, 08018 Barcelona