Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » Fundació Eveho

Contacte

Fundació Eveho

És una ONG adreçada  a l’atenció de la infància, adolescència i/o joventut vulnerable i persones en  risc d’exclusió social, des de serveis d’atenció residencial, socio-educatius, formatius i d’inserció socio-laboral. Compta amb 2 CRAES, 5 pisos 16-18, 6 Residències +18, 5 Pisos Assistits, 3 PILs, 3 Pisos de Trànsit, 1 Pis Joves Sensellarisme i 1 Pis Voluntariat Internacional. 

Carrer de Regàs, 99, 08203 Sabadell, Barcelona