Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » Fundació Infància i Família

Fundació Infància i Família

Fundació Infància i Família, creada l’any 2003 treballa per garantir el dret de la infància a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena. Vetlla per la promoció de l’acolliment, la igualtat i els drets de les dones, el suport terapèutic i el treball comunitari.
Actualment desenvolupa serveis de promoció de l’acolliment en família aliena (ICIF), espais d’atenció individual i a famílies, servei d’Informació a les Dones i diversos serveis d’Intervenció socioeducativa.

Carrer de Casp, 172, 08013 Barcelona