Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » Fundació Pro Vida de Catalunya

Contacte

Fundació Pro Vida de Catalunya

És una entitat nascuda l’any 1987 amb la finalitat d’oferir una resposta a les dones embarassades o amb fills petits al seu càrrec en situació de marginació o pobresa. Des de la seva creació desenvolupa activitats per promoure la maternitat responsable i ofereix acolliment a mares en dificultats a través de dos centres d’acollida i suport a la dona, apostant per l’atenció directa als fills i per l’acompanyament i ajuda durant la gestació i els primers mesos de vida.

Carrer de Bonaplata, 42, 08034 Barcelona