Entitats membres

Home » Qui som » Els nostres socis » Entitats membres » Fundació Vicki Bernadet

Contacte

Fundació Vicki Bernadet

Es tracta d’una entitat que ofereix assessorament i tractament personalitzat a les persones afectades directament o indirecta per un cas d’abús sexual infantil. Es va crear l’any 1997 com a associació FADA, i el 2006 passa a constituir-se com a Fundació Vicki Bernadet, amb àmbit d’actuació estatal. Compta amb un equip multidisclipinari que porta a terme tasques d’atenció psicològica i jurídica, formació i comunicació.

C. del Consell de Cent, 333, 4ta planta, 08007 Barcelona