Entitats membres

Contacte

Inserma

INSERMA es una associació creada l’any 2000, per donar atenció als col·lectius en situació de risc. Primer amb programa d’inserció sociolaboral, de formació ocupacional i treball. Posteriorment, en el 2006, s’amplia l’àrea de treball a la infància, adolescència, immigració i família. Compte amb programes de d’acollida, centres residencials i pisos tutelats i de suport.

Avinguda Canovelles, 66 - 08420 - Canovelles – Barcelona