Entitats membres

Contacte

YMCA

YMCA (Young Men’s Christian Association) és una de les organitzacions internacionals de caràcter voluntari i no lucratiu més esteses del món. Va ser fundada l’any 1844 a Londres per un grup de joves i des de llavors treballa amb dos propòsits principals: l’enteniment entre els pobles i la seva contribució a una societat basada en la justícia i la pau, així com el desenvolupament integral i harmònic de l’ésser humà.

Carrer de Jaén, 7, 15, 08012 Barcelona