U5- El meu entorn, segur 5-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 5-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: 2 hores

Temporalització

10 minuts per al comentari inicial.

60 minuts per veure la pel·lícula.

30 minuts per al debat.

20 minuts per a la redacció.

Material

Pel·lícula “Happy Feet”.

Paper, bolígraf o llapis.

Resum de la pel·lícula. Guia de continguts.

Descripció de l’activitat

Es proposa veure la pel·lícula “Happy Feet” com a tema per encetar un debat sobre el com- portament de les persones. Al final se’ls demanarà que facin un text sobre el que s’hagi parlat.

Metodologia de treball

Abans d’iniciar la sessió se’ls informa de les dues parts del treball, remarcant que serà molt important el debat i la seva redacció, la pel·lícula és l’excusa.

A continuació se’ls explica l’argument de la pel·lícula.

A l’acabar la projecció, s’enceta la conversa demanat l’opinió sobre els punts del guió per la discussió i suggerint que prenguin notes per la redacció que han de fer.

Acabat el temps de discussió, es demana que facin un text pensant en tot el que s’ha dit.

A l’acabar la sessió, se’ls informa que hi ha una llei que protegeix els nens que són víctimes de violència i que hi ha un telèfon d’atenció immediata per aquest casos:  116 111 o 900 300 777

Argument de la pel·lícula

Els pingüins emperador viuen al mig de l’Àrtic. Quan crien, la mare pon un ou i se’n va a bus- car menjar mentre el pare es queda fent la covada. La mare torna al cap d’uns mesos i lla- vors és el pare qui marxa a l’oceà.

En aquesta història, un pollet pingüí és diferent, ell no sap cantar com els altres, ell s’expressa ballant claqué. Ser diferent li crea alguns problemes: el seu pare se n’avergonyeix, la mare el defensa, els grans no se’l creuen, el culpen de fer enfadar els esperits i que cada cop hi hagi menys peixos per menjar. Finalment, l’expulsen.

A l’exterior hi ha molts perills; una foca lleopard se’l vol menjar. Però també hi ha moltes nove- tats interessants: troba uns amics que l’ajuden i l’accepten tal com és, coneix un pingüí que ha estat a la costa prohibida… Amb ells anirà a trobar els humans per explicar-los que, amb la pesca abusiva, els pingüins es queden sense peixos per menjar. Quan torna a la colònia li acaben fent cas.

Guia per a la discussió

.El Mumble quan està amb la seva gent s’amaga per poder ballar, s’avergonyeix de la seva habilitat perquè no sap cantar. Al no saber fer el que toca, no li valoren el que sap fer, que és ballar. Aquí es pot parlar que tothom té qualitats i que cal saber trobar-les.

.El Mumble, malgrat tenir problemes amb el grup, és valent: s’enfronta als ocells per recuperar el peix, dóna llargues a l’ocell paràsit i aconsegueix escapar-se, defensa les seves idees, no es deixa acovardir per les opinions dels vells. La seva forma de ser valent és diferent de la dels pingüins hispans, que es mofen de la foca quan estan tots junts. Aquí es pot parlar de ser autèntic tant si s’està sol com en grup.

  1. Quan el Mumble pregunta al Dr. Amor sobre els humans alienígenes, aquest li contesta amb evasives. El Mumble se n’adona que és un farsant, que no contesta les seves pre- guntes i insisteix. Aquí el comportament del Mumble, a més de ser autèntic, demostra que és intel·ligent. Aquest exemple pot servir per parlar del valor de la paraula, de la reflexió, de no creure’s el primer gurú que un es troba.
  2. Quan el Mumble pregunta al grup de pingüins hispans per què l’accepten, està estran- yat perquè mai s’havia trobat en una situació semblant. Ells li contesten: tens carisma. Què vol dir tenir carisma? Què han de fer els nens i nenes del grup per tenir carisma?
  3. Quan marxa a buscar els humans, el Mumble espanta la noia, li diu que no la vol. Un dels pingüins hispans comenta que ho fa per fer-la tornar enrere. El Mumble ho fa a contracor, sap que dient-li el que li diu li està fent mal, que la decep, però, tot i així, per- què l’estima, li menteix, la rebutja. Es pot parlar sobre què és estimar. Estima més una persona que diu a tot que sí, o la persona que sap dir que no quan convé?

Recursos

 FITXA DEBAT PEL·LÍCULA

Material

Nom pel·lícula:

Activitat i grup:

Centre:

Número de participants:

Temes que s’han tractat:

Comentaris sobre el desenvolupament del debat, a nivell dels continguts tractats: