U-6 El meu centre educatiu 6-A

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 6 -activitat 1

Nivell

3 -7 anys

Durada: 1 hora.

Temporalització

45 minuts per explicar, fer els dibuixos i escriure dins dels globus.

15 minuts per fer l’enquesta.

Material

Titella del grup.

Full DIN A4 per dibuixar infant i professional.

Llapis, gomes, maquinetes, colors, retoladors i ceres.

Descripció de l’activitat

Consisteix a dibuixar un infant i un/a professional, després escriure allò que es diuen entre ells/es i finalment contestar unes preguntes.

Metodologia de treball

Es demana als infants que facin un dibuix d’un professional i un nen/a o uns nens/es.

Quan el vagin acabant, mentre altres encara el pinten, se’ls hi dibuixen uns globus de diàleg i se’ls demana que diguin: què li està dient el/la professional al nen/a i què li diu el nen/a al/la professional.

Si el nen/a ja sap escriure, se li diu que escrigui allò que ha dit. Si no en sap, el/la professional anota la seva frase dins dels globus.

Acabat el dibuix, el professional es posa la titella a la mà i fent-la parlar els fa una enquesta col·lectiva amb preguntes com:

– Quan hi ha algun problema, com us ajuden els professionals?

– Com són els amics que teniu al centre educatiu/servei?

– Quines coses apreneu en el centre/servei?

– Esteu contents en el centre/servei?

La titella ofereix al professional la possibilitat de preguntar i intervenir en el diàleg, comentant alguna resposta dels nens/es o donant orientacions sobre el tipus de resposta. Aquesta acti- vitat requereix una mica de “teatralització”, en el sentit que el professional ha d’aconseguir donar vida a la titella, fer que creguin que és un personatge diferent a ell.