U6- El meu centre educatiu 6-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 6-activitat 3

Nivell

13 – 18 anys

Durada: 1 h i 30 min

Temporalització

10 minuts per a la preparació

50 minuts per fer les vinyetes

20 minuts per a la conversa

10 minuts per llegir els articles i contestar el full de recollida de dades

 

Material

Formats de vinyetes i expressions facials d’exemple

Plantilla tires còmiques (1.portada, 2-5.còmic, 6.tapa.) temàtica: “El còmic del meu centre/servei”

Llapis de grafit i de color, retoladors de punta fina i gruixuts

Full amb els articles de la Llei

Full de recollida de dades

Descripció de l’activitat

Es proposa fer un Fanzine, és a dir, 4 tires de còmic amb tres vinyetes a cada tira, amb portada i tapa. Cal representar diàlegs entre els personatges en diverses situacions i moments del centre/servei, amb la intenció de parlar d’aquest lloc. Per acabar es contesten les preguntes del full de recollida de dades.

Metodologia de treball

1. S’informa als nois i noies que faran un còmic del centre/servei.

2. Abans de començar se’ls diu que mirin els exemple amb còpies de vinyetes, expressions i figures en moviment per veure com ho poden fer.

3. Se’ls dóna les quatre tires amb les vinyetes perfilades i el motiu, i se’ls demana que dibuixin el que posa a sota de cada vinyeta. Poden representar un mateix personatge que és el protagonista de totes les vinyetes, així poden donar-li continuïtat al còmic.

4. També se’ls diu que a cada dibuix hauran de fer uns globus de diàleg per escriure el que mana el text.

5. S’aclareixen els dubtes que puguin tenir i es posen a dibuixar.

6. Acabats tots els còmics, s’exposen a la vista de tots/es.

7. Es promou una conversa basada en els textos que hagin escrit els i les noies. En aquesta conversa, el professional ha d’incidir en els valors que el centre/servei els aporta: aprenentatge, amics, vincles amb altres adults, i les oportunitats que l’aprenentatge i els coneixements els pot obrir en el futur, etc.

8. Per acabar, se’ls dóna el resum dels articles de la Llei perquè els llegeixin.

9. Es demana que contestin el full de recollida de dades.

Recursos

  • FORMATS DE VINYETES
  • EXPRESSIONS FACIALS
  • EXEMPLE TIRES CÒMIQUES
  • ARTICLES

MATERIAL 6-C

  • Nom:
  • Edat:   
  • Data:                                                        
6-C FORMATS DE VINYETES 

 

6 C. EXPRESSIONS FACIALS

6C El meu centre educatiu

Nom:

Edat:

Copyright:

6C. EL MEU CENTRE EDUCATIU

Resum dels articles de la Llei dels drets i les  oportunitats de la infància i l’adolescència:

Art. 48  Dret a l’educació.

Els infants i adolescents tenen el dret i l’obligació de rebre els ensenyaments obligatoris i el dret de rebre els ensenyaments no obligatoris.

Art. 49Atenció educativa  a persones malaltes

Els responsables hospitalaris hauran de garantir que en cas d’hospitalització superior a 30 dies, els infants i adolescents tinguin cobertes les seves necessitats escolars.

Art.50 Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació en diverses activitats

Les persones amb necessitats educatives especials han de rebre una formació educativa i professional que els permeti la integració social.

Art. 52 No escolarització, absentisme i abandó escolar.

Les administracions públiques han d’adoptar les mesures necessàries per fer front a aquestes situacions.