U9- La meva emancipació 9-A

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 9 -activitat 1

Nivell

3 -7 anys

Durada: 1 h i 30 min

Temporalització

30 minuts per parlar col·lectivament d’allò que volen ser de grans
30 minuts per fer el dibuix, contestar la pregunta i anotar-la
30 minuts per disfressar-se

Material

La titella del grup
Full – plantilla de dibuix amb la base  i llapis de colors
Disfresses d’oficis
Maquillatge

Descripció de l’activitat

Consisteix a promoure una conversa sobre allò que volen ser quan siguin grans amb l’objectiu de motivar-los per a l’aprenentatge. Al final faran un dibuix i es disfressaran de la professió que han triat.

Metodologia de treball

1.Es comença per presentar la titella de l’activitat, es pregunta de què va vestida (bomber), desprès se li canvia el casc per una gorra (policia) i es pregunta: ara, a què es dedica? Amb aquest exemples (o d’altres) es demana als nens de quines professions més es podria disfressar.

2.La titella pregunta als nens què volen ser quan siguin grans i, a partir dels seus comen- taris, es parla de la necessitat d’estudiar, d’aprendre a conviure, de preguntar a l’edu- cador o al mestre quan alguna cosa no s’entengui.

3.La titella pregunta a l’educador per la seva feina. Aquesta pregunta pot introduir el tema dels treballs que ajuden les persones.

4.Per anar aprofundint en el tema, es parla de quines professions tenen els pares, o gent que coneixen i que fan altres feines (el botiguer, el metge, el conductor d’autobús…).

5.Després de dir cadascú la seva, se’ls dóna un full de paper i se’ls demana que dibuixin allò que volen ser ells quan siguin grans.

6.A mida que vagin acabant el dibuix, s’anotarà a la base del full l’ofici o la professió que desitgen.

7.Acabat aquest treball, es formaran grups d’un màxim de 4 nens i nenes per representar la professió triada. Els nens s’ajuntaran per afinitat de professió i es disfressaran amb alguna peça de roba o estri que identifiqui la feina.

Recursos:

  • FULL – PLANTILLA DIBUIX

U9- MATERIAL 9-A