U10- Els centres i espais necessaris per al futur

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 10

Eix treballat

Els centres i espais necessaris en el futur

Objectiu

Aquest últim eix de treball pretén que els nois i les noies opinin i diguin la seva pel que fa a allò que necessiten i que volen.

Objectiu estratègic del pla director

Desenvolupar el catàleg de serveis socials.

Promocionar la millora de qualitat dels serveis relacionats amb la infància i l’adolescència i amb les seves famílies.

Garantir el finançament de polítiques socials relacionades amb la infància i l’adolescència.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 23, 26 i 27

La Llei dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya pretén desenvolupar un sistema públic per a la planificació i avaluació de les actuacions adreçades a aquesta franja de la població.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns. Omplir el formulari del professional.

Activitats i material