Entrevista de La Confederació a Joan Muntané, vocal de la junta directiva de FEDAIA

Notícies

Inici » Entrevista de La Confederació a Joan Muntané, vocal de la junta directiva de FEDAIA

Joan Muntané: "s’ha d’elaborar una estratègia catalana per eradicar les situacions de pobresa en la infància i joventut i universalitzar l’atenció a la petita infància"
31/01/2022
Encapçalament de les diapositives
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Clic aquí

Entrevista de La Confederació a Joan Muntané, membre de la Junta directiva de FEDAIA.

 

31/01/2022 Amb la voluntat de donar a conèixer la gran tasca que es fan les nostres entitats sòcies, aquest mes de gener entrevistem a en Joan Muntané, vocal de la junta directiva de FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència) de Catalunya,  i secretari de la junta directiva de la La Confederació.

Ens podeu explicar breument què és la FEDAIA, què representa i quina feina feu?

La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, l’adolescència, la joventut i les famílies més vulnerables. La federació està formada per 102 entitats -associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions- que atenen més de 310.000 infants i adolescents i a 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social.

Nascuda l’any 1996, per iniciativa de les seves entitats sòcies, les 102 entitats d’iniciativa social que la componen i la FEDAIA tenen la missió d’avançar en els drets de la infància i afavorir la igualtat d’oportunitats. Som entitats d’arreu de Catalunya que, a través dels nostres serveis, realitzem una tasca socioeducativa i garantim la prevenció de situacions de risc de la infància, l’adolescència i la joventut, així com la seva protecció, treballant conjuntament amb les seves famílies i la seva comunitat.

FEDAIA és una organització que treballa des de la mirada conjunta de totes les entitats, enfortint la relació entre elles, la seva participació i cohesió amb l’objectiu de representar els seus interessos, així com els que facin referència a la defensa dels drets de la infància i adolescència que viu a Catalunya, incidint social i políticament. En total representem a 3.500 professionals i 4.800 voluntaris.

Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19 i quin ha estat l’impacte sobre els col·lectius que ateneu i sobre els serveis que dueu a terme?

La COVID-19 ha posat encara més de manifest mancances i desigualtats que ja existien, ha incrementat les situacions de risc i de pobresa extrema de famílies per l’augment de precarietat laboral o situacions de pèrdua de treball de les persones adultes de referència. Ha agreujat vulneracions dels seus drets en necessitats bàsiques com l’alimentació, habitatge digne, escolaritat de qualitat i els espais de lleure o oci, entre d’altres. Ha fet aflorar amb més força situacions de salut mental o de malestar emocional que existien i n’ha generat de noves com situacions d’aïllament, pors i angoixes, noves addiccions, abusos a través de xarxes, etc. Ha agreujat situacions de violència i s’han incrementat les necessitats de suport en les funcions parentals o l’organització familiar.

A Catalunya hi ha prop d’un milió i mig de famílies en risc de vulnerabilitat, en una situació que ha estat creixent des de la crisi financera de 2008 i que s’ha accentuat arran de la crisi econòmica sorgida per la pandèmia actual. D’aquesta manera les entitats que realitzen serveis d’atenció a aquestes persones es troben amb un volum de feina molt més gran i uns recursos insuficients. En alguns casos amb regulacions i partides pressupostàries que no responen a la realitat actual atès que són vigents des de fa 10 anys.

Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

Potser 3 temes claus se’ns queden curts, per tant us n’assenyalem un llistat dels que considerem prioritaris i pendents. Si que els podríem englobar en 4 drets fonamentals que caldria prioritzar i no oblidar: el dret a la igualtat d’oportunitats; el dret a la família, a la prevenció i a la protecció; el dret a la participació i dret a l’accés a la salut.

Considerem prioritari poder garantir la igualtat d’oportunitats i els drets de la infància i joventut en temes diversos, sobretot quan parlem de la infància vulnerable, s’ha d’elaborar una estratègia catalana per eradicar les situacions de pobresa en la infància i joventut i universalitzar l’atenció a la petita infància. Garantir els estudis postobligatoris per a la joventut en situació de risc. Garantir l’accés a serveis de salut mental adequats, a les TIC i a Internet que eviti més escletxes.

També és prioritari el desplegament dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa en clau preventiva, l’actualització de la cartera de serveis socials amb la incorporació de serveis bàsics que no hi surten, treballar un decret de tarifes que reconegui el cost actual dels serveis definint escandalls de costos clars i poder garantir itineraris d’emancipació per a les persones joves en situació de risc o d’ex tutela.

Des de FEDAIA volem traslladar a les administracions que per sortir de la crisi actual, per tal de garantir el dret d’igualtat d’oportunitats i no deixar ningú desprotegit, cal un impuls ferm en polítiques socials destinades a la infància i l’adolescència per tal que no quedin enrere en els plans de recuperació. La implementació del Pla de Millora del Sistema d’Atenció a la Infància, l’adolescència i les seves famílies, amb dotacions pressupostàries reals que ho possibilitin.

Podeu llegir l’entrevista sencera al portal  de La Confederació.

 

 
 Joan
Facebook
Twitter
LinkedIn