U3- Com em diverteixo en el meu temps lliure? 3-A

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 3-activitat 1

Nivell

3 -7 anys

Durada: 1h 

Material

Vuit fulls de paper de colors que presenten el perfil d’un trapezi que senyala la línia de retallar i una representació ideogràfica de les vuit activitats.

Un full blanc amb el dibuix d’un quadrat i amb les línies d’encaix.

Llapis, gomes, maquinetes, gomets, tisores, cola, ceres, colors, purpurina i retoladors.

Descripció de l’activitat

Es proposa fer un trencaclosques amb les activitats de temps lliure, activitat que de fet esde- vé un registre gràfic de les seves preferències.

Metodologia de treball

1.Per començar, el professional explica als infants que té uns fulls de colors per retallar i enganxar sobre un paper blanc.

2.Que cada color representa un joc o una activitat que nens i nenes potser fan, o sinó que els agradaria fer.

3.Que, dels vuit colors, només en poden triar quatre.

4.Després s’explica quina activitat representa cada color i es demana als infants que 
agafin quatre fulls dels colors de les activitats que més els agraden. Hi ha l’opció de donar un full en blanc per si algú vol dibuixar alguna activitat que no hi és representa- da.

5.Es retallen els trapezis dibuixats als fulls.

6.Un cop hagin acabat de retallar els trapezis, se’ls dóna el full blanc amb el quadrat cen- 
tral i les guies.

7.Se’ls diu que escriguin i pintin el seu nom al mig.

8.A mida que vagin acabant, se’ls dóna cola d’enganxar per posar els trapezis de colors en el lloc assenyalat en el full blanc.

9.Per concloure, el professional demana als infants si fan alguna de les activitats que han triat. Si és així, els dóna un gomet perquè el posin damunt de l’activitat que fan.

Quan tots tinguin el seu mosaic, es pot fer un mural combinant els colors. Aquest mosaic permetrà, d’una ullada, saber les preferències i el nivell d’acompliment.

Recursos

  • FULLS DE COLORS AMB REPRESENTACIÓ IDEOGRÀFICA DE LES VUIT ACTIVITATS DE LLEURE
  • FULL BLANC AMB LES MARQUES ON HAN D’ENGANXAR ELS TRAPEZIS DE COLORS ACTIVITATS

Material

3A. COM EM DIVERTEIXO EN EL MEU TEMPS LLIURE?

Fitxa d’exemple

JUGO I FAIG ESPORT

EL QUATRE DE QUINZE
Regles del joc:

4 jugadors. 4 fitxes per jugador.1 dau.

Abans de començar a jugar, cada jugador ha d’anotar al full de notes quines són les quatre activitats de lleure que tria entre les quinze identificades al joc. Es tracta d’escollir les activitats que més li agraden, independentment de si les fa o no. Amb això, ja té identificat el seu objectiu del joc: fer arribar les seves quatre fitxes a les caselles triades.

Per col·locar les fitxes al carril de sortida i decidir qui comença, cal tirar el dau. Qui tregui la puntuació més alta és el jugador 1, que posa la seva primera fitxa a la primera posició del pri- mer carril. El jugador 2, el de la seva dreta, posa la fitxa a la posició 1 del carril 2, el jugador 3 al carril 3, i el jugador 4 al carril 4. A continuació el jugador 1 posa una altra fitxa a la posició 2 del carril 2, el 2 al carril 3, el 3 al carril 4 i el 4 al carril 1; i així successivament, fins que estiguin totes les fitxes col·locades. La partida ja pot començar.

Els jugadors tenen l’obligació de posar totes les fixes en joc des del començament de la partida, excepte si l’ocupació de les caselles ho impedeix. Per avançar, els jugadors només poden moure la fitxa en línea recta cap amunt, en direcció a la meta, i tantes caselles com el nombre que surti al dau. Només podran moure’s a dreta i esquerra, i només una casella, si es troben amb una altra fitxa que els obstaculitza el pas, ja que no està permès que hi hagi dues fitxes a la mateixa casella. Per tant, un cop la fitxa es desvia una casella per superar l’obstacle, ha de continuar el seu recorregut en línia ascendent.

A les tres darreres fileres, abans d’arribar a la meta, també es poden moure les fitxes a dreta i esquerra per encarar l’arribada. Quan una fitxa cau en un forat negre, el jugador perd una tirada. Si una fitxa cau a l’inici o final d’una escala, va a parar a la casella on acaba o comença l’escala.

Quan cau en una casella amb un número i una fletxa, ha de fer moure la fitxa tantes case- lles i en la direcció indicades. S’arriba a la meta només si toca el número exacte. En cas que no sigui exacte, la fitxa pot recular (és l’únic cas en què es pot moure enrere).

Quan una fitxa arriba a la casella final, es col·loca en ordre d’arribada, la primera damunt de la línea de meta i les altres al darrera. El joc té diversos guanyadors. Categories de guanyadors:

         –  Guanyador absolut: el que primer col·loca totes les fitxes.

         –  Membres “top ten”: els que estan a la casella amb més adeptes.

         –  El més original: el que té més fitxes col·locades en solitari. Un cop finalitzat el joc, cada jugador completa, al full de notes, la columna que fa referèn- cia a les activitats que efectivament realitza, i l’entrega a l’educador. 

 

FULL DE NOTES
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE