U4- La meva relació amb els altres 4-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 4-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: 2h 30 minuts

Temporalització

5 minuts per introduir la sessió

90 minuts per veure la pel·lícula

40 minuts per la discussió

15 minuts per fer la carta dels valors de vida

Material

Pel·lícula: “School of rock” Entrades i Full per escriure els valors de vida

Llaminadures i llanterna (materials que ha de proporcionar el centre)

Descripció de l’activitat

Consisteix a parlar dels vincles emocionals i les necessitats educatives dels nois/es després de veure la pel·lícula School of Rock. Per mitjà d’aquesta conversa es vol donar als nois/s l’opor- tunitat de parlar de les seves experiències vitals, de les coses que els afecten. Com a conclu- sió es farà una llista amb els valors i els capteniments que faciliten les relacions i alegren la vida; això és, una llista de valors de vida.

Metodologia de treball

Per començar, el professional explica que l’objecte de la projecció d’School of Rock és tenir un motiu per conversar sobre les relacions de les persones.

S’explica l’argument de la pel·lícula i se’ls diu que s’han de fixar en:

 –  Al rocker (Mr.S.) els amics no el defensen, ni el seu company de pis ni el company 
del grup de rock.

 –  Com tracta Mr.S als nois que se senten marginats.

 –  Què li diu Mr.S al noi que toca la guitarra quan veu que el seu pare el renya.

–  La col·laboració de tota la classe en el projecte rock i com resol Mr. S la participa- 
ció dels alumnes que no toquen cap instrument ni canten.

 –  Quina és la reacció dels pares quan veuen que els seus fills triomfen.

Comença la sessió. Quan en la projecció es mostrin algun dels punts esmentats, l’e- ducador/a els ho dirà perquè s’hi fixin.

Quan acaba la projecció, s’enceta la discussió comentant les seqüències o els plànols senyalats abans de començar i es continua seguint les propostes dels temes per a la discussió.

Per acabar, cada alumne escriurà, en el full, els valors i els comportaments que con- sideri importants per establir unes relacions saludables (bones).

Argument de la pel·lícula

Un rocker sense èxit està en una situació desesperada, el company de pis li reclama el lloguer i el fan fora de la banda de rock. Llavors, casualment, es pot fer passar pel seu company i treballar de professor substitut d’una escola molt selecta. Els primers dies passa dels alumnes, ell no en sap res de fer de mestre, només hi està per cobrar a final de mes. Però arriba un dia, també per casualitat, que veu tocar i cantar els seus alumnes quan estan a classe de músi- ca. Ho fan molt bé, i té una idea: formar un grup de rock amb els nens de la classe. Llavors comença a fer de profe, distribueix les feines, selecciona els instrumentistes i els cantants, recolza els nois i noies tímids i acomplexats, els ensenya la història del rock, els fa treballar,etc. però fer tot això al marge de l’escola no es fàcil. Quan els pares i la directora se n’assaben- ten tot trontolla…

Temes per a la discussió

– S’ha de remarcar que encara que Mr.S. trenqui amb les normes de l’escola, per acon- seguir que el grup rutlli, ell també posa normes.

– Quan els nois diuen que fan això i allò perquè el mestre ho diu, Mr.S. els contesta: si només faig el que tu em dius em convertiré en un robot. Els està dient que pensin perells mateixos, que tinguin idees pròpies. En les converses amb el noi que toca el piano i la noia grassoneta que canta més bé que cap, Mr.S. els diu dues coses. Al primer, que si està en un grup guai, ell és guai. A la segona, que les opinions del conjunt de nois d’una classe no l’han de condicionar, ella és bona i hi ha molta gent al món que li reconeixerà la vàlua.

-Quan Mr.S. li diu al noi que composa la lletra que tregui la ràbia cantant, li està donant una via d’expressió dels sentiments, li diu que el dolor no es pot quedar a dintre.

-Mr.S. tria per al concert la cançó del noi, tots es queden parats, no en cantaran una de seva? Ell els contesta que en un grup tots són iguals, tothom aporta idees. Ell ensarrona la directora perquè els deixi sortir i no és lleial amb els nois (no els explica tota la veritat) però quan veu que altres rockers volen aprofitar-se del noi de la bateria, els adverteix que no li toquin ni un pèl.

-Els nois són bons tocant instruments i cantant perquè ho han après a la classe de música convencional. El sistema clàssic, encara que Mr.S. no estigui preparat, ni tingui vocació per aplicar-lo, funciona. El que canvia Mr.S. no és l’essència del sistema (seguir unes normes, ajudar que cada alumne desenvolupi les seves capacitats…). El que canvia és la motivació.

 

Recursos

  • ENTRADA DE CINEMA I FITXA DEBAT PEL·LÍCULA