U4- La meva relació amb els altres 4-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 4-activitat 3

Nivell

13 – 18 anys

Durada: 2 h i 30 min.

Temporalització

5 minuts per introduir la sessió.

90 minuts per veure la pel·lícula.

15 minuts per la discussió en grups.

15 minuts per la posada en comú.

15 minuts per contestar la pregunta de la pel·lícula.

10 minuts per llegir el resum dels articles i contestar el qüestionari.

Material

Pel·lícula: “Billy Eliot”

Full amb el guió per la discussió en grups i les preguntes del film

Full amb el resum dels articles de la Llei

Full de recollida de dades “Dic la meva”

Descripció de l’activitat

Consisteix a veure la pel·lícula “Billy Eliot” perquè serveixi com a element de reflexió en una discussió en grups. El tema a tractar serà la complexitat de les relacions entre les persones. Al final de la discussió, després de la posada en comú col·lectiva, es demanarà als nois i noies que, en relació al que més els agrada, contestin la mateixa pregunta que li fan al Billy. S’acabarà l’activitat llegint els articles de la llei i contestant unes preguntes.

Metodologia de treball

Abans de començar, s’informa als participants en què consistirà l’activitat, quina pel·lícula veuran i que, al final de la projecció, s’organitzarà una discussió, en grups reduïts, per parlar sobre les relacions que es mostren a la pel·lícula.

1.Es formen grups de 4 o 5 nois i noies, i es decideix qui serà el portaveu.

2. Es projecta la pel·lícula “Billy Eliot”.

3. Acabada la sessió, es dóna a cada grup una relació amb els elements de la pel·lícula que han de discutir. Disposen de 20 minuts, temps durant el qual l’educador/a anirà supervisant discretament les converses.

4. El/la portaveu, un cop acabat el temps, haurà d’explicar al col·lectiu allò que s’ha dit en el grup.

5. Un cop exposats tots els arguments de cada grup, es fa la posada en comú col·lectiva. Si hi ha opinions molt diferents s’intentarà arribar a posicions més compartides.

6. Per acabar, es recorda la seqüència de la prova per entrar al Royal Ballet quan li pregunten al Billy què sent quan balla. Ells han de contestar, per escrit, el mateix, però referit a una de les coses que més els agradi a ells.

7. Finalment se’ls donarà el resum dels articles de la Llei i un full de recollida de dades per contestar.

Relació de temes per a la discussió en grups

1 – Quan està al gimnàs, ja es veu que al Billy li agrada més ballar que boxejar. Però quan entra a la sala i es mira amb ganes les noies, li costa incorporar-se al grup. Quines resis- tències ha de vèncer? Quin efecte té el que li diu la nena sobre la sexualitat dels balla- rins?

2 – La professora de ballet és molt exigent amb el Billy, però quan el noi està indecís, ella mai insisteix. Més tard, quan ja han decidit que el Billy es presentarà a la prova, el dia que el seu germà i el pare s’han barallat, la professora l’escridassa, el Billy li contesta i ella li planta una bufetada. Immediatament després els dos s’abracen, es consolen. Què en penseu d’aquesta relació? Per què ho fa la professora? Que li passa aquest dia al Billy?

3 – Quan el seu germà i la professora es discuteixen, el Billy no pot ballar però després deixa anar la ràbia ballant amb fúria des del vàter fins al carrer. Quan el pare el desco- breix al gimnàs ballant amb el seu amic, el Billy es posa a ballar amb decisió, després d’això el pare se’n va a veure la professora. Aquests dos balls expressen emocions dife- rents. Parleu de les vostres emocions: Què us fa ràbia? Què us apassiona?

4 – En aquestes escenes, el Billy no pot parlar, però el ball parla per ell. Algun cop us passa de no poder parlar a vosaltres? Què feu? Què hauríeu de fer?

5 – Què us sembla la relació entre els dos germans? És la mateixa en totes les escenes de la pel·lícula? Expliqueu com tracta el germà gran al Billy: quan estan al dormitori un dia qualsevol, el dia que el germà gran es baralla amb la professora, el dia que s’acomia- den.

6 – El Billy té una prevenció davant de l’homosexualitat, com el seu pare i els companys. Té por d’haver de ser gai si balla. Dóna un cop de puny al noi que el toca… Però amb el seu amic no té cap problema, deixa que li faci un peto, li posa el tutú, no el rebut- ja, sempre continua l’amistat, fins i tot quan aconsegueix ser la primera figura del ballet. Valoreu el comportament del Billy.

Recursos

  • FULL GUIÓ PER A LA DISCUSSIÓ I PREGUNTES FITXA DEBAT
  • PEL·LÍCULA
  • ARTICLES
  • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”