U7- La meva llar 7-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 7-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: 1 hora

Temporalització

10 minuts per fer la presentació i mirar plànols

40 minuts per fer el dibuix i escriure els diàlegs

10 minuts per completar les frases

Material

Còpies de plànols de mostra

Fulls per fer el seu dibuix

Llapis de grafit

Llapis de colors o retoladors

Full amb les frases incompletes i les preguntes

 

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix a dibuixar el plànol de casa seva o del seu centre, amb una escena fami- liar un vespre d’un dia qualsevol. Al final hauran d’acabar unes frases incompletes.

Metodologia de treball

Se’ls explica que han de fer el plànol de la casa on viuen amb les persones fent el que fan habitualment un dia al vespre.

S’ensenyen alguns plànols de pisos perquè els nois puguin veure com es represen- ten les parets, les portes, la cuina, etc. Quan ho tinguin clar poden començar a fer el seu dibuix en el full.

Després se’ls demana que escriguin allò que estan fent o dient les persones que s’han dibuixat (no es donaran indicacions de com fer-ho si és que el noi no ho dema- na. Pot escriure en globus de diàleg que surtin dels personatges o fer un comentari a peu de dibuix).

Es recullen els dibuixos, se’ls dóna el full amb les frases incompletes i se’ls explica que el següent pas és completar totes les frases que hi ha començades a aquest full i contestar les preguntes finals.

Recursos

  • CÒPIA PLÀNOL DE MOSTRA
  • FULL AMB LES FRASES INCOMPLETES I LES PREGUNTES

MATERIAL 7-B

Frases incompletes i preguntes

Nom: Edat: Data:

Completa les següents frases:

Quan vaig a dormir m’agrada………………………………………………………………..

De vegades em barallo…………………………………………………………………………..

Entre l’escola i casa / centre……………………………………………………………………

Triar el canal de la televisió és…………………………………………………………………

Quan no trobo els mitjons ……………………………………………………………………..

Estar sol és …………………………………………………………………………………………

El dia que més recordo és ………………………………………………………………………

Quan tinc una pregunta la faig a……………………………………………………………..

M’agradaria que em fessin pessigolles ……………………………………………………..

Em molesta que …………………………………………………………………………………..

Escombrar ho fa ………………………………………………………………………………….

Estreno habitació i el primer que faig és ……………………………………………………

Quan em vull comprar xuxes …………………………………………………………………

M’agradaria que l’ordinador …………………………………………………………………

Un motiu important per enfadar-se és ………………………………………………………

M’agrada que m’escoltin quan……………………………………………………………….

Una cosa que mai he fet és ……………………………………………………………………

Trobo a faltar …………………………………………………………………………………….

El que més em molesta de compartir el bany és…………………………………………..

El meu dia més feliç ……………………………………………………………………………..

M’agrada que tinguin cura de mi quan……………………………………………………..

M’agrada que m’ajudin a ……………………………………………………………………..