U9- La meva emancipació 9-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 9-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: 1h i 30 min

Temporalització

20 minuts per la conversa

10 minuts per fer l’enquesta

15 minuts per preparar cada dramatització

15 minuts per cada actuació i comentaris, 3 en total (45 min)

Material

Full de coneixement del món laboral

Propostes de dramatitzacions

Attrezzo

Descripció de l’activitat

En aquesta activitat es tracta de veure si els nens són capaços de pensar en els requeriments que calen per fer una feina determinada. L’objectiu d’aquesta proposta és reflexionar sobre la necessitat de preparar-se per al demà. Després es faran tres dramatitzacions de diverses situacions de feina.

Metodologia de treball

1.Es comença fent la pregunta genèrica: què voleu ser quan sigueu grans?, i es deixa un temps per parlar de les feines o professions triades.

2.Després se’ls demana que contestin el qüestionari del full de coneixement laboral. Aquest full te la funció de donar sentit de realitat al nen o adolescent en les seves expectatives i a poder reflexionar sobre l’esforç educatiu del present.

3.A continuació, s’explica que faran un treball de teatre en què hauran de fer veure que són bombers, repartidors de pizzes o bé oficinistes, segons el grup on vagin. D’acord amb el rol que els toqui fer, i sense preparar-se cap guió, sinó espontàniament, hauran d’actuar, fent que estan treballant o buscant feina. Mentre uns actuïn els altres seran espectadors.

4.Un cop reconegut el procés de treball, començarà la representació del primer grup. El monitor els donarà les indicacions corresponents:

decideix el rol que farà cada nen o nena del grup,
- Després es disfressen o caracteritzen per fer el seu paper.

5.La primera dramatització comença amb la intervenció d’un dels actors que explica al públic la situació que representen: què són, on estan i què passa.

6.Comença la representació de veritat. Mentre actuen, l’educador pot fer intervencions d’acord amb la tècnica de dramatització.

7.Els espectadors (la resta del grup), al final de cada representació, parlen dels perso- natges representats i decideixen: quin dels personatges troba o conserva la feina, expliquen com és, si és un bon treballador, un bon company, si sap tot el que cal per fer la feina ben feta… i altres comentaris.

8.Acabada la primera representació, es passa a la segona i després a la tercera.

Propostes de dramatització

1 – Bombers

Situació:

Hi ha un foc a una casa. Els bombers han de sortir de la caserna, pujar al cotxe i arribar al lloc de l’incendi. Han d’anar molt ràpid perquè, en una habitació, hi ha un nen que no pot sortir perquè no té escala. Tot és ple de fum.

Papers:

A – Un bomber és mandrós, sempre arriba tard, no pateix pel que pot passar.

B – Un bomber és agosarat, s’arrisca, mai pensa que es pot fer mal.

C – Altres bombers fan el seu treball amb dedicació, saben que han de prendre totes les

mesures de seguretat i es posen màscares per no ofegar-se amb el fum.

2 – Repartidors de pizzes

Situació:

Tres persones comencen a treballar de repartidors de pizzes. L’amo els dóna les caixes amb les pizzes i els diu que les portin a les direccions que estan escrites en l’etiqueta. Quan tornen a la pizzeria l’amo els rep.

Papers:

A – Aquest persona sap on està el carrer de l’adreça i fa la feina ràpidament.

B – Aquest no coneix la ciutat i no sap com anar-hi, perd temps, ha de preguntar i arriba tard.

C – Aquest no sap llegir massa bé i s’equivoca amb l’adreça, es perd i torna amb la pizza a la pizzeria.

3 – Una oficina amb aire condicionat

Situació:

Un grup de gent està treballant en un lloc tancat, és l’estiu, fa calor i tenen l’aire condicio- nat en marxa. A la sala hi ha una persona que està refredada, té fred, i sense dir-ho a ningú s’aixeca i tanca la refrigeració. Quan tothom està fregit de calor algú va a veure què passa. Quan aquesta persona informa que l’aire condicionat estava tancat, busquen el culpable i es discuteixen.

Papers:

A – El noi/a que té el refredat té por de dir que ha estat ell/ella, després vol explicar el problema que té.

B – La persona que ha descobert que estava tancat busca el culpable, després no deixa parlar els altres.

C – Una persona que intenta posar pau, vol escoltar el problema de la persona refredada i buscar una solució.

D – La persona que mana, arriba quan la discussió està bullint.

MATERIAL 9-B

Propostes de dramatització:


1-Bombers.

Situació:

Hi ha un foc a una casa. Els bombers han de sortir de la caserna, pujar al cotxe i arribar al lloc de l’incendi. S’hi ha d’anar molt ràpid perquè, en una habitació, hi ha un nen que no pot sortir perquè no té escala. Hi ha molt de fum.

Papers:

A – Un bomber és mandrós, sempre arriba tard, no pateix pel que pot passar.
B – Un bomber és agosarat, s’arrisca, mai pensa que es pot fer mal.
C – Altres bombers fan el seu treball amb dedicació, saben que han de prendre totes les mesures de seguretat i es posen màscares per no ofegar-se amb el fum.

 

2 – Repartidors de pizzes

Situació:

Tres persones comencen a treballar de repartidors de pizzes. L’amo els dóna les caixes amb les pizzes i els diu que les portin a les direccions que estan escrites en l’etiqueta. Quan tornen a la pizzeria l’amo els rep.

Papers:

A – Aquesta persona sap on està el carrer de l’adreça, i fa la feina ràpidament.
B – Aquest no coneix la ciutat i no sap com anar-hi, perd temps, ha de preguntar i arriba tard.
C – Aquest no sap llegir massa bé i s’equivoca amb l’adreça, es perd i torna amb la pizza a la pizzeria.

3 – Una oficina amb aire condicionat.

Situació:

Un grup de gent està treballant en un lloc tancat, és estiu, fa calor i tenen l’aire condicionat en marxa. A la sala hi ha una persona que està refredada, té fred, sense dir-ho a ningú, s’ai- xeca i tanca la refrigeració. Quan tothom està fregit de calor, algú va a veure què passa. Quan aquesta persona informa que l’aire condicionat estava tancat, busquen el culpable i es discuteixen.

Papers:

A – El noi/ la noia que té el refredat, té por de dir que ha estat ell/ella. Després vol explicar el problema que té.

B – La persona que ha descobert que estava tancat, busca el culpable. Després no deixa parlar els altres.

C – Una persona que intenta posar pau vol escoltar el problema de la persona refredada i buscar una solució.

D – La persona que mana arriba quan la discussió està bullint.

9B. LA MEVA EMANCIPACIÓ

Full de coneixement del món laboral:

Nom:
Edat:
Data:

Per ser: ………………………………………………………………………. (professió)

 

Qüestionari:

S’ha de saber escriure.  [   ] SI [   ] NO
Es necessita carnet de conduir.  [   ] SI [   ] NO
Cal tenir diners.  [   ] SI [   ] NO
S’ha d’estar “catxes” o ser guapo/a.  [   ] SI [   ] NO
Cal saber menjar amb forquilla i ganivet. S’ha de ser valent.  [   ] SI [   ] NO
Cal saber matemàtiques.  [   ] SI [   ] NO
Fa falta tenir idees.  [   ] SI [   ] NO
S’ha d’anar ben vestit.  [   ] SI [   ] NO
Cal ser puntual.  [   ] SI [   ] NO