U7- La meva llar

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 7

Eix treballat

La llar dels infants i els adolescents

Objectiu

Es tracta de fer una reflexió sobre els models de convivència, les normes de funcionament, la participació en les tasques domèstiques, els suports que no rebin en l’àmbit de la llar, el temps que passen amb la família i els afectes que cada un dels nens/es o nois/es troba en el seu entorn més íntim, etc. L’activitat també pot servir als professionals com un baròmetre del benestar dels infants i adolescents en la seva llar.

Objectiu estratègic del pla director

Donar suport a les famílies en la seva funció educativa. Acompanyar i donar suport als infants i adolescents que estan patint malalties físiques, psíquiques o mentals i a les seves famílies. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants i dels adolescents. Millorar l’atenció de les necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides amb infants a càrrec.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 12, 14 i 37

La casa, el lloc on vivim, és el refugi de la nostra intimitat, on tenim les nostres coses, on guar- dem els nostres records i les nostres esperances. Les quatre parets de la casa són un límit entre el món personal i el món social, però en ambdós mons, la casa, com a límit, és un puntal fona- mental en el desenvolupament de les persones.

Per als petits, la casa és com un paraigua que els aixopluga de l’incert món exterior. Emparats pels adults els petits, a casa, es nodreixen de tot el que necessiten per créixer: afecte, estímuls, valors, models de relació, hàbits de vida, normes bàsiques de convivència, béns materials, etc. Però per als adolescents, la casa s’encongeix, es redueix a les quatre parets de la seva habitació, el seu llit, el seu calaix. Des del seu cau, l’adolescent es mira els adults que l’han emparat durant la infància amb recel. Ell necessita fer incursions al món exterior, descobrir que és capaç de viure-hi, de trobar-hi noves relacions i d’establir les pròpies prioritats. En aquest camí, la funció protectora dels grans es viu com un destorb, la casa l’atrapa. Retocar els límits de la casa per adequar-los a les necessitats vitals dels adolescents és un repte difícil que es pot superar si el noi/a disposa d’un sistema de valors personals i socials que el capacitin per a fer-hi front.

CONTINGUTS RELATIUS ALS INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I DESEMPARAMENT

Articles 132, 133, 134, 135, 136

L’administració exerceix la tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament.

Quan el desenvolupament i el benestar d’un infant es veu limitat o perjudicat, l’administració exercint el seu deure de vetlla estableix tots els protocols necessaris per garantir un creixement saludable dins del seu nucli familiar. Quan això no és possible, l’administració exerceix la tute- la dels infants i adolescents que es troben en situació de desemparament. Per garantir a aquests infants un entorn equilibrat i saludable, per protegir-los, després d’un procediment- comunicat als responsables i avaluat per tots els serveis i professionals que hi intervenen, els infants i adolescents després de ser declarats desemparats, són tutelats i acollits en centres, residències o llars.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un 
seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.