El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Notícies

Inici » El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social
24/05/2022

La Llei reconeix i posa en valor el paper i la contribució essencial de les entitats en la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció de les persones en situació o risc d’exclusió

24-05-2022 El Parlament de Catalunya ha iniciat la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones. Per a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, de les quals FEDAIA en forma part, no es pot entendre la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció social sense la contribució fonamental de les entitats. “L’estat del benestar s’ha construït des de la iniciativa social que representa el Tercer Sector Social” asseguren les dues organitzacions representatives del sector. A la roda de premsa de valoració de l’inici del tràmit parlamentari, la Taula i la Confederació han estat acompanyades del partits polítics que han donat suport a la tramitació de la llei: Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular- Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, Ciutadans i el Partit Popular. 

El Tercer Sector Social considera imprescindible establir un marc legal específic per al tercer sector social català, com tenen altres territoris de l’Estat; reconèixer la identitat pròpia de les entitats socials catalanes; garantir la participació del tercer sector social en el disseny, l’execució i el seguiment de les polítiques públiques; recollir mesures de foment i finançament del tercer sector social que li aportin estabilitat i sostenibilitat i millorar els instruments de col·laboració publico social.

La Taula i La Confederació defensen que la llei és l’instrument adequat per reconèixer la importància dels projectes i activitats cíviques, comunitàries i de transformació i inclusió social que desenvolupa el tercer sector social i l’impacte que tenen en les persones en termes de drets i oportunitats. Les 3.000 entitats socials que en formen part tenen una llarga trajectòria a Catalunya i un rol actiu en la provisió dels serveis socials. Aquestes organitzacions acompanyen i ofereixen suports essencials a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya en tots els àmbits i en totes les franges d’edat. La seva tasca està orientada a defensar els drets socials i empoderar-les perquè tinguin una vida digna i autònoma.

La proposició de llei

La proposició de llei registrada consta de 4 capítols, amb un total de 19 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i sis disposicions finals, i és fruit del treball previ entre totes les entitats representades per la Taula del Tercer Sector i  La Confederació. 

La proposta es tramitarà a través del procediment legislatiu ordinari. Un cop aprovada la llei, les entitats confien que el Govern articularà els mecanismes per desplegar-la i fer-la efectiva, com més aviat millor. “Esperem que no quedi en paper mullat. Volem que sigui una llei útil, que millori el dia de les entitats i que tingui un impacte directe i positiu en les persones en situació de vulnerabilitat“. 

Facebook
Twitter
LinkedIn