Les entitats de FEDAIA s’adapten als plans d’igualtat a una ritme més alt que la majoria d’empreses

Notícies

Inici » Les entitats de FEDAIA s’adapten als plans d’igualtat a una ritme més alt que la majoria d’empreses

Les entitats de FEDAIA s'adapten als plans d'igualtat a una ritme més alt que la majoria d'empreses
15/06/2021

La meitat de les entitats de la Federació ja han implantat  un pla d’igualtat.

Més del 50 per cent tenen un protocol per prevenir i evitar l’assetjament sexual

El sector social se situa com un dels més avançats en l’aplicació de polítiques d’igualtat 

A partir de 2022 totes les empreses estaran obligades a tenir implantat un pla d’igualtat per garantir els drets laborals de tothom i en igualtat de condicions en les rutines i relacions laborals. A la FEDAIA fa temps que les entitats ja treballen per evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o origen i a aquestes alçades la meitat de les entitats ja han implantat un pla d’igualtat. Aquesta xifra està molt per sobre de la que han mostrat els darrers estudis en relació a les empreses de Catalunya, on s’estima que la xifra no arriba amb prou feines al 10 per cent. 

En una enquesta realitzada a les entitats que formen part de la FEDAIA, la majoria d’entitats ja han desenvolupat plans per evitar les discriminacions per raons de gènere i destaca, sobretot, l’aplicació de protocols per evitar i prevenir l’assetjament sexual. En aquest cas un 54 per cent ja ha aprovat un protocol intern. La xifra és una mica més baixa, un 40 per cent, en el cas de les entitats que han introduït la figura de l’agent d’igualtat. 

1 de cada 3 entitats, a més dels protocols contra l’assetjament sexual, han incorporat un pla contra l’assetjament per raó de gènere i 4 de cada 10, a més, han elaborat una guia de llenguatge no sexista. 

Aquestes dades animen la FEDAIA a continuar treballant per arribar, en el termini més curt possible, a impulsar plans d’igualtat i protocols per la seguretat de les dones a totes les entitats que en formen part. La Federació impulsa guies, formacions i tallers per facilitar a les entitats l’adaptació d’aquests plans que són d’obligat compliment des del Reial Decret-Llei 6/2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn